ΚΥΠΡΟΣ

Έκθεση για αποκατάσταση εμπιστοσύνης προς κυπριακές τράπεζες

Έκθεση για αποκατάσταση εμπιστοσύνης προς κυπριακές τράπεζες

Τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Ανεξάρτητης Επιτροπής για το Μέλλον του Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος (Independent Commission on the Future of the Cyprus Banking System), στην παρουσία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Χρήστου Στυλιανίδη και του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνου Πετρίδη, δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Στυλιανίδης δήλωσε ότι «η συνάντηση ουσιαστικά έγινε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας διότι ήθελε να ενημερωθεί από μια ανεξάρτητη και σημαντική Επιτροπή που αποτελείται από εμπειρογνώμονες παγκοσμίου κύρους και εμβέλειας.

Η Επιτροπή ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις κύριες διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε μετά από μελέτη διάρκειας περίπου ενός έτους και που αφορούσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα ευρύτερα.

Η Επιτροπή διορίστηκε από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και αποτελείται από τέσσερεις διεθνούς εμβέλειας εμπειρογνώμονες επί τραπεζικών θεμάτων, ένας εκ των οποίων είναι Κύπριος και οι άλλοι από την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο».

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «η Έκθεση της Επιτροπής περιέχει πολύ σημαντικές εισηγήσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, αναφέρεται και σε κατάρτιση εθνικής πολιτικής στον τραπεζικό τομέα και στην ενίσχυση των δομών που θα διασφαλίσουν ακόμη περισσότερο τη χρηματο-οικονομική σταθερότητα. Αυτές είναι οι κύριες εισηγήσεις της Επιτροπής. Η Εκθεση βέβαια περιλαμβάνει και εισηγήσεις για βελτιώσεις στη διακυβέρνηση και την εποπτεία των τραπεζών – κάτι που φαίνεται ήταν ελλιπές».

Στην καταληκτική θέση της Επιτροπής τονίζεται ότι η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος αποτελεί τον κύριο παράγοντα τόσο για την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας όσο και για την αποκατάσταση της Κύπρου στις διεθνείς αγορές όχι μόνο ως χρηματο-οικονομικού κέντρου, αλλά και ως χώρος οικονομικών δραστηριοτήτων.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική Έκθεση που πρέπει να αξιοποιηθεί από όλους μας. Η Κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη και δέσμευση να την αξιοποιήσει έχοντας πάντοτε τη συνεργασία των εταίρων στο χρηματο-οικονομικό τομέα», τόνισε ο κ. Στυλιανίδης.

ΠΗΓΗ