ΚΥΠΡΟΣ

Δημητριάδης: Σημαντική και για την Κύπρο η μείωση από ΕΚΤ

Δημητριάδης: Σημαντική και για την Κύπρο η μείωση από ΕΚΤ

Θετικά αντιμετωπίζει την απόφαση της ΕΚΤ για μείωση του βασικού επιτοκίου, ο Διοικητής της ΚΤ, Πανίκος Δημητριάδης, αναφέροντας: "Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να μειώσει το επιτόκιο για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης κατά 25 μονάδες βάσης είναι θετική ένδειξη, τόσο για τη ζώνη του ευρώ γενικότερα, όσο και για την Κύπρο ειδικότερα.

Ωστόσο, η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στην Κύπρο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο υγιές είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι χρηματοοικονομικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η ΚΤΚ, στο πλαίσιο του προγράμματος σταθερότητας, περιλαμβανομένου του κατάλληλου χειρισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι καθοριστικής σημασίας στην απεμπλοκή της εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής η οποία, με τη σειρά της, θα βοηθήσει στη μείωση των δανειστικών επιτοκίων και στην Κύπρο".