ΥΠΟΙΚ Κύπρου: Εκδοση 6ετούς ομολόγου των €100 εκ.

ΥΠΟΙΚ Κύπρου: Εκδοση 6ετούς ομολόγου των €100 εκ.

Tο Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε σήμερα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ευρωπαϊκό κυβερνητικό ομόλογο ύψους €100 εκ. ευρώ διάρκειας 6 ετών με ονομαστικό επιτόκιο 6,50%.

 

Το ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και ο εκκαθαρισμός θα γίνει μέσω του συστήματος Euroclear. Η έκδοση γίνεται μέσω του αναθεωρημένου Προγράμματος ΕΜΤΝ της Δημοκρατίας (MediumTermNotes: Ευρωπαϊκά Μεσοπρόθεσμα Ομόλογα).

Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαχείρισης δημόσιου χρέους συμπεριλαμβανομένης της κρατικής χρηματοδότησης, εντός πάντοτε των πλαισίων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Δημοκρατίας.

«Η επιτυχία της πιο πάνω συναλλαγής οφείλεται στα βήματα σταθεροποίησης και στη σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία ως αποτέλεσμα της - πέραν της αναμενόμενης - επίδοσης και πλήρους συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής», αναφέρεται.

Το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει τέλος ότι θα συνεχίσει να αξιολογεί τις συνθήκες και τις επιλογές στις αγορές ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για πλήρη επανένταξη στις αγορές.

Διαβάστε επίσης

Επ. Θεσμών Κύπρου: Οι καταθέτες στο εξωτερικό θα δημοσιευτούν αργότερα