ΚΥΠΡΟΣ

Στο €1,3 δισ. το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στη Κύπρο

Στο €1,3 δισ. το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στη Κύπρο

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στην Κύπρο ήταν περίπου €1,3 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2014 σε σχέση με €1,2 περίπου δισ. την ίδια περίοδο του 2013, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιεί, τη Δευτέρα, η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2014 ήταν €1.961,5 εκ. σε σύγκριση με €1.898,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2013.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2014 ήταν €629,0 εκ. σε σύγκριση με €676,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2013.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.332,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2014 σε σύγκριση με €1.221,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Το Μάιο 2014 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών ήταν €432,7εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το Μάιο 2014 ήταν €141,8 εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €74,0 εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €67,8 εκ.

ΠΗΓΗ ΠΟΛΙΤΗΣ

Διαβάστε επίσης

Υπόθεση αξιογράφων: Προπηλακίστηκε ο Αθανάσιος Ορφανίδης