ΚΥΠΡΟΣ

Οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην Κύπρο το 2015

Οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην Κύπρο το 2015

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο πρέπει να εφαρμοστούν το 2015, με τις κυριότερες από αυτές να αφορούν τις ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών, τη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον τομέα της υγείας και τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας των αποκρατικοποιήσεων ημικρατικών οργανισμών, η οποία, όπως προβλέπεται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε ό,τι αφορά τη CYTA και την Αρχή Λιμένων, πριν το τέλος του προγράμματος προσαρμογής, ενώ για την ΑΗΚ μέχρι τα μέσα του 2018, οι κυπριακές Αρχές είναι υποχρεωμένες πριν το τέλος του 2ου τριμήνου του 2015 να ολοκληρώσουν τη διαδικασία του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ σε ξεχωριστές νομικές οντότητες και μέχρι το τέλος του έτους η ΑΗΚ θα πρέπει να έχει μετατραπεί από Οργανισμό δημοσίου δικαίου σε μετοχική εταιρεία/εταιρείες ιδιωτικού δικαίου, με μοναδικό μέτοχο το κράτος.

Για τη CYTA προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου πρέπει να ληφθεί η απόφαση για ένα ποσοστό από το μετοχικό κεφάλαιο που θα προσφερθεί στους εργαζόμενους σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο (ταμείο προνοίας/συντάξεων), σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς και μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή.

Ειδικότερα, η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, διαδικασία που προβλέπεται να διαρκέσει έξι μήνες, πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 3ου τριμήνου και να ακολουθήσει η αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών και η επιλογή του προσφοροδότη. Η συναλλαγή πρέπει να εγκριθεί πριν το τέλος του 4ου τριμήνου.

Για το λιμάνι Λεμεσού και συγκεκριμένα τις εμπορικές δραστηριότητες, μέχρι το τέλος του 2015 θα πρέπει μέσα από διεθνή διαγωνισμό να έχει επιλεγεί κατάλληλος διαχειριστής λιμένων στον οποίο το κράτος θα παραχωρήσει άδεια μεγάλης διάρκειας.

Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να εφαρμοστούν και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης. Συγκεκριμένα μέχρι το 4ο τρίμηνο του επόμενου έτους οι κυπριακές Αρχές θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει πλήρως το μεταρρυθμιστικό πλάνο που θα ετοιμαστεί στη βάση των εισηγήσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Δημόσιας Διοίκησης Ηνωμένου Βασιλείου και μετά από διαβούλευση με τους διεθνείς δανειστές, για την οριζόντια μεταρρύθμιση. Η νομοθεσία θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή εντός του 1ου τριμήνου του 2015.

Οι αλλαγές θα αφορούν κυρίως το σύστημα αμοιβής και συνθηκών εργασίας/συνθηκών απασχόλησης στον δημόσιο τομέα (π.χ. ετήσια άδεια, άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας, εργάσιμος χρόνος) και την εισαγωγή ενός νέου συστήματος αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα, βασισμένου στην απόδοση, για σκοπούς ανάπτυξης και προαγωγής, που να συνδέει την απόδοση με το σύστημα αμοιβής/προσαυξήσεων.

Παράλληλα, σε ένα άλλο επίπεδο, η Κυβέρνηση καλείται να αρχίσει εντός του 1ου τριμήνου του 2015 τη μεταρρύθμιση στα Υπουργεία Γεωργίας, Παιδείας και Υγείας, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Υπενθυμίζεται ότι η τομεακή εξέταση που αναλήφθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα και τη Δημόσια Διοίκηση Ηνωμένου Βασιλείου, αφορούσε την εξέταση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων, της οργανωτικής δομής και της στελέχωσης των αρμοδίων Υπουργείων, υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών, εξέταση της δυνατότητας κατάργησης ή συγχώνευσης μη κερδοσκοπικών οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων, καθώς και την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2015 θα πρέπει να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της εξέτασης της δεύτερης δέσμης που θα καλύψει όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία (Εργασίας, Συγκοινωνιών, Ενέργειας, Εσωτερικών, Άμυνας, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών), καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Λογιστηρίου και του Γραφείου Προγραμματισμού.

Θα καλύψει, επίσης, το Γραφείο του Προέδρου και το Υπουργικό Συμβούλιο καθώς και τις συνταγματικές και ανεξάρτητες Υπηρεσίες (Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Γενικού Ελεγκτή, Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων).

Σε ό,τι αφορά το Γενικό Σχέδιο Υγείας μέχρι τα μέσα του 2015 πρέπει να υλοποιηθεί η πρώτη φάση εφαρμογής του που θα αφορά τις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και περιλαμβάνει επισκέψεις στον οικογενειακό ιατρό και σε παιδίατρους. Σημειώνεται ότι τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας έπρεπε να είχαν εγκριθεί από τη Βουλή μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου, ωστόσο τα προσχέδια των νομοσχεδίων βρίσκονται ακόμα στο στάδιο του δημόσιου διαλόγου.

Τέλος, αναφορικά με τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, μετά από διαβούλευση με τους δανειστές, θα πρέπει να εγκριθεί το τελικό σχέδιο του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας με τους νέους φορολογικούς συντελεστές, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να εφαρμοστούν οι εισηγήσεις της μελέτης για την ενοποίηση της είσπραξης και διαχείρισης της επαναλαμβανόμενης δημοτικής φορολογίας ακινήτων και του φόρου για τις αποχετεύσεις, το 1ο τρίμηνο του 2015.

Πηγή ΚΥΠΕ