ΚΥΠΡΟΣ

ΚΤ: Έρευνα για την πώληση κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα

ΚΤ: Έρευνα για την πώληση κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα

Σε έρευνα σχετικά με την πώληση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα ανακοίνωσε ότι προχωρεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι το ΔΣ της ΚΤΚ αποφάσισε ομόφωνα την πλήρη αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της Τράπεζας.

Σε απάντηση πρόσφατων αναφορών στον Τύπο για τις έρευνες που διεξάγονται για το σκάνδαλο της οικονομίας και τα θέματα διακυβέρνησης και αναδιάρθρωσης της, η ΚΤΚ εξέδωσε ανακοίνωση τεσσάρων σημείων αναφορικά με τις αποφάσεις που έλαβε τόσο για το θέμα της έκτακτης ρευστότητας από την ΕΚΤ όσο και για την πώληση των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και για την αναδιοργάνωση του οργανισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήδη διεξάγεται έρευνα για την Έκτακτη Παροχή Ρευστότητας (ELA) ως έχει ανακοινωθεί στις 21 Νοεμβρίου 2014.

Αναφέρεται ακόμη ότι η ΚΤΚ έχει ήδη προχωρήσει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2014, στις διαδικασίες διεξαγωγής έρευνας σχετικά με την πώληση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα το Μάρτιο 2013.

Σημειώνεται επίσης πως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ, έχει διαχρονικά αναγνωρίσει το θέμα της ανάγκης μεταρρυθμίσεων στην οργάνωση, δομή και λειτουργία της ΚΤΚ, καθώς και την ανάγκη εισαγωγής βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΚΤΚ, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαραίτητη στήριξη της Διοικητού, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2014, αποφασίστηκε η πλήρης αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός της ΚΤΚ. Ως προς τούτο, και αφού λήφθηκαν υπόψη προηγούμενες εισηγήσεις, αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη μελέτη που να αντικατοπτρίζει τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς που να μπορούν, όμως, να εφαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες και ρόλο της ΚΤΚ», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγη ΣΙΓΜΑ

Σχετικές ειδήσεις