ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: 14.000 άδειες παραμονής σε ξένους το 2014

Κύπρος: 14.000  άδειες παραμονής σε ξένους το 2014

Την τρίτη θέση στην έκδοση αδειών διαμονής σε ξένους για απασχόληση κατείχε η χώρα μας το 2014 ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το 2014 οι κυπριακές Αρχές εξέδωσαν συνολικά 13.841 άδειες διαμονής σε ξένους, εκ των οποίων οι 7.989 ή ποσοστό 57,7% να σχετίζονται με θέματα απασχόλησης.

Από τα στοιχεία φαίνεται ότι στην Κύπρο εκδόθηκαν άλλες 2.111 άδειες διαμονής για οικογενειακούς λόγους και άλλες 1.444 άδειες για εκπαιδευτικούς λόγους.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αδειών που εκδόθηκαν για σκοπούς απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή επικράτεια κατέχει η Λιθουανία με 66,2% και ακολουθεί η Πολωνία με 58% του συνόλου των αδειών που εκδόθηκαν. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η απασχόληση ήταν ο κύριος λόγος έκδοσης αδειών διαμονής σε ξένους και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε σύγκριση με τον πληθυσμό του κάθε κράτους μέλους, το 2014 τα ψηλότερα ποσοστά αδειών διαμονής που εκδόθηκαν καταγράφηκαν στη Μάλτα και ήταν 23,2 άδειες διαμονής ανά χίλιους κατοίκους. Ακολουθούν, η Κύπρος με 16,2 άδειες, η Σουηδία με 11,1 άδειες, η Πολωνία με 9,4 και το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,8 άδειες παραμονής. Η Πολωνία ήταν μακράν ο πρώτος προορισμός των αδειών εργασίας καθώς εκδόθηκαν 206.200 άδειες ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο (177.200 άδειες) ήταν ο κύριος προορισμός στην ΕΕ για λόγους που σχετίζονται με την εκπαίδευση.

Σε δεκαέξι κράτη μέλη, ο μεγαλύτερος αριθμός των αδειών εκδόθηκε για οικογενειακούς λόγους, με τα υψηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στην Κροατία και την Αυστρία (57,8% του συνόλου των αδειών διαμονής που εκδίδονται σε κράτος μέλος), το Λουξεμβούργο (57,6%), την Ελλάδα (56,3%), την Ισπανία (53,5%), το Βέλγιο (52,7%) και τη Σλοβενία (51,6%).

Το 2014 οι πολίτες της Ουκρανίας (302.800 δικαιούχοι, ή 13,1% του συνολικού αριθμού των νέων αδειών διαμονής που εκδόθηκαν στην ΕΕ) συνέχισαν να λαμβάνουν τον μεγαλύτερο αριθμό των αδειών, ενώ ακολούθησαν οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών (199.200, ή 8,6%), της Κίνας (169.700, ή 7,4%) και της Ινδίας (134.900, ή 5,8%).

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος