Προειδοποίηση του ΔΝΤ στην Κύπρο

Προειδοποίηση του ΔΝΤ στην Κύπρο

Αυστηρές συστάσεις απευθύνει στην Κύπρο το ΔΝΤ, που ζητά αποφασιστικά μέτρα για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών της χώρας και τη διασφάλιση του τραπεζικού της συστήματος.

Στα συμπεράσματα του, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει αποθαρρυντικές οικονομικές προκλήσεις λόγω της μειωμένης εξωτερικής ζήτησης, της αυξανόμενης έκθεσής της στην αναταραχή που επικρατεί στην ευρωζώνη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και της επιδείνωσης των εγχώριων οικονομικών συνθηκών.

Στις τελευταίες εκτιμήσεις, το ΔΝΤ προέβλεπε στασιμότητα της κυπριακής οικονομίας για το 2011 και μικρή συρρίκνωση μέχρι και 1% το 2012. Επίσης, προέβλεπε έλλειμμα 7% και μείωση στο 4% το 2012.

Σύμφωνα με το Ταμείο, οι κυπριακές αρχές θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας, να προχωρήσουν σε φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ενώ θα πρέπει να εισάγουν ένα μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο και να θεσπίσουν κανόνες σύμφωνα με της οδηγίες της ΕΕ.

Επίσης, το ΔΝΤ υπογραμμίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος και εκφράζει ανησυχία για τα ευάλωτα σημεία του τραπεζικού τομέα, την πιθανότητα ανεπιθύμητων πιέσεων στα δημόσια οικονομικά και στην πραγματική οικονομία.