«Εν μέρει ελεύθερος» ο Τύπος στην Ελλάδα

«Εν μέρει ελεύθερος» ο Τύπος στην Ελλάδα

Υπό αμφισβήτηση η ελεύθερία του Τύπου στην Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού Freedom House για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης το 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναλύση της για τη διαφθορά στην ΕΕ. τονίζει ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες όπου ο Τύπος αξιολογείται ως «εν μέρει ελεύθερος». Όπως τονίζει η έκθεση της Επιτροπής, «η οικονομική αδυναμία και ένα επιλεκτικά εφαρμοζόμενο κανονιστικό πλαίσιο κατέστησαν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ιδιαίτερα ευάλωτα σε ενδεχόμενες αθέμιτες πιέσεις».