ΝΕΡΙΤ: Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 259 θέσεις

ΝΕΡΙΤ: Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 259 θέσεις

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 1Κ/2014 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 259 θέσεων προσωπικού στη ΝΕΡΙΤ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής (ΥΕ) Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής, ηλεκτρονικά, των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 24η Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ  στη ΝΕΡΙΤ πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Online Υπηρεσίες» - «Αίτηση Συμμετοχής».