Σητεία: Πρόσληψη 9 ατόμων

Σητεία: Πρόσληψη 9 ατόμων

H Δημοτική εταιρεία Σητείας αποφάσισε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

Συγκεκριμένα ως ακολούθως:

α) Υπάλληλοι Αναψυκτηρίου, κατηγορίας Δ.Ε. τρία (3) άτομα, για 4 μήνες έκαστος. β) Προσωπικό παραλίας, κατηγορίας Δ.Ε. . τρία (3) άτομα, για 4 μήνες έκαστος. γ) Ναυαγοσώστης κατηγορίας Δ.Ε. ένα (1) άτομο, για 3 μήνες. δ) Υπάλληλος Γραφείου Δ.Ε. ένα (1) άτομο, για 4 μήνες. Ε) Χειριστής Μηχανημάτων Δ.Ε. ένα (1) άτομο, για 5 μήνες.

ΑΠΟΦΑΣΗ