ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Eυκαιρία η επένδυση σε second hand πλοία

Eυκαιρία η επένδυση σε second hand πλοία

Την ευκαιρία επένδυσης ή αύξησης του στόλου τους προσφέρει η  κατάσταση που επικρατεί στη ναυλαγορά για όσους διαθέτουν ισχυρή ρευστότητα. 


Ειδικά οι τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων έχουν παρουσιάσει πτώση αγγίζοντας πλέον λογικά επίπεδα, ιδιαίτερα όσον αφορά σε πλοία μεγάλης χωρητικότητας.

Επίσης μειώσεις τιμών εντοπίζονται όσον αφορά στα νεότευκτα πλοία αν μάλιστα ληφθεί υπόψη πως ο δείκτης Νew Building Price Index του ναυλομεσιτικού οίκου Clarkson βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο για το 2011 στις 139 μονάδες όταν πριν από την κρίση βρισκόταν στις 190 μονάδες.

Κατά συνέπεια οι τιμές των νεότευκτων πλοίων παρουσιάζουν πτώση της τάξης του 13%.

Καταλήγοντας λοιπόν, επενδυτικές ευκαιρίες συνιστούν την περίοδο αυτή για όσους διαθέτουν το απαιτούμενο κεφάλαιο, τόσο η αγορά μεταχειρισμένων όσο και νεότευκτων πλοίων, ενώ όσον αφορά στη δεύτερη περίπτωση ο επενδυτής θα επωφεληθεί καθώς θα αγοράσει το πλοίο σε μια περίοδο που η αγορά κινείται σε πιο χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την περίοδο παραλαβής του, έχοντας ταυτόχρονα το μειονέκτημα πως θα αναγκαστεί να καταβάλει κάποιο ποσό στα ναυπηγεία στην ενδιάμεση περίοδο.