ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φραγκάκη στο Newsbomb.gr:«Τελευταία ευκαιρία για προστασία α' κατοικίας-Τι θα ισχύσει από 1η Μαΐου»

Φραγκάκη στο Newsbomb.gr:«Τελευταία ευκαιρία για προστασία α' κατοικίας-Τι θα ισχύσει από 1η Μαΐου»
Pixabay

O Νόμος 4605/2019 δίνει μια τελευταία ευκαιρία στους δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια για την ένταξη τους στην ευνοϊκή ρύθμιση προστασίας της πρώτης κατοικίας εως τις 30/04/2020.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον δανειολήπτη ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.gr με την επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας».

Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη μίλησε στο Newsbomb.gr

Σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας (Ν 4605/2019) κάθε φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα δικαιούται να ζητήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προστασίας 1 ης κατοικίας τη ρύθμιση των οφειλών του προς τις Τράπεζες, τα funds και τις εταιρείες παροχής πιστώσεων, προκειμένου να προστατεύσει την κύρια κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση.

Όπως μας εξηγεί η κυρία Φραγκάκη για να είναι κάποιος επιλέξιμος θα πρέπει κάποιος να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Το αιτούν φυσικό πρόσωπο έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
  • Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) λόγω δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος.
  • Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
  • Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ.

Σύμφωνα με την δικηγόρο «το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη» επισήμανε.

  • Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
  • Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντος και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72.
  • Υφίσταται τουλάχιστον μία οφειλή επιδεκτική ρύθμισης.
  • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι κατά την ημερομηνία υποβολής, δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.

Όπως επισημαίνει η κυρία Φραγκάκη «πρέπει όμως να τονιστεί ότι μετά την 30/4/2020 δεν θα υφίσταται προστασία πρώτης κατοικίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με αποτέλεσμα να υπάρξει μπαράζ πλειστηριασμών».

«Η πλήρης παύση της προστασίας πρώτης κατοικίας από την 1η Μαΐου σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη κατάργηση κάθε περιορισμού σε ό, τι αφορά τους πλειστηριασμούς για τα νοικοκυριά με κόκκινα δάνεια, οδηγεί στην ανάγκη αναζήτησης αυτού του νέου πλαισίου» τόνισε στο Newsbomb.gr

Σύμφωνα με την κυρία Φραγκάκη «το βέβαιο είναι ότι δεν θα υπάρξει νομικό πλαίσιο για την προστασία των δανειοληπτών, με αποτέλεσμα όσοι έχουν κόκκινα δάνεια να πρέπει να παλέψουν με το νομικό οπλοστάσιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προκειμένου να ανακόψουν τη διαδικασία.

Ωστόσο όπως επισημαίνει η δικηγόρος «θα πρέπει οι δανειολήπτες να γνωρίζουν ότι η μέχρι πρότινος δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία που τηρείτο επί κατασχέσεως και επιπλειστηριασμού ακινήτων απέτρεπε τους
δανειστές και δικαιούχους μικρών απαιτήσεων να επιδιώξουν την ικανοποίηση τους με εκπλειστηρίαση τους, σήμερα όμως ύστερα από την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας συρρικνώθηκαν οι προθεσμίες και απλοποιήθηκε η διαδικασία ενώ χάθηκαν πολλά όπλα που είχε στα «χέρια» του ο δανειολήπτης.

Η κυρία Φραγκάκη διευκρίνισε επίσης πως «στο νέο πτωχευτικό πλαίσιο που
επεξεργάζεται η κυβέρνηση κάθε οφειλέτης θα έχει δικαίωμα πτώχευσης, εφόσον όμως, ρευστοποιηθεί το σύνολο της περιουσίας του συμπεριλαμβανομένου και της πρώτης κατοικίας, για να καλύψει τις οφειλές του» και πρόσθεσε «στο σχέδιο που βρίσκεται υπό επεξεργασία εξετάζεται να υπάρχει πρόβλεψη για όσους οφειλέτες χάνουν την πρώτη κατοικία τους με βάση συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια να δίνεται επίδομα στέγασης ώστε να μπορούν να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες τους είτε συνεχίζοντας να μένουν στο ίδιο σπίτι. Σε πλεονεκτική θέση βέβαια θα βρίσκονται όσοι δεν έχουν περιουσία, για τους οποίους μετά από μία περίοδο πτώχευσης θα γίνεται διαγραφή χρεών».

«Φαίνεται λοιπόν ότι από την 1 η Μαΐου περνάμε σε μια νέα δύσκολη εποχή που δεν θα υπάρχει πλέον η προστασία της κύριας κατοικίας, για όσους δεν έχουν ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη και για όσους δεν έκαναν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας σύμφωνα με το ισχύον προστατευτικό πλαίσιο» τόνισε και συνέχισε

«Ως εκ τούτου τώρα είναι η πιο κατάλληλη περίοδος οι δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια να ρυθμίσουν τα δάνεια είτε μέσω της πλατφόρμας ή διμερώς καταθέτοντας πρόταση στο αρμόδιο υποκατάστημα τραπέζης και η διαδικασία αυτή να γίνει πριν τις 30/04/2020 και σε κάθε περίπτωση πριν έρθει το έσχατο σημείο του πλειστηριασμού» ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Φργακάκη.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα εκατομμύρια θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής