ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα γίνουν τα προγράμματα επιμόρφωσης των εργαζομένων και εργοδοτών

Πώς θα γίνουν τα προγράμματα επιμόρφωσης των εργαζομένων και εργοδοτών

Τους όρους υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορονοϊού προβλέπει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Η αναστολή υλοποίησης των προγραμμάτων λήγει σήμερα 17/05/2020 και έτσι από τις τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα ξεκινήσουν νέα προγράμματα. Με την παρούσα εγκύκλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού θα απλοποιηθεί η διαδικασία προς όφελος των εκπαιδευομένων.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η διευκρίνιση των όρων υλοποίησης των:

  • προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας (υ.α. 39278/1823/2018 (Β' 3001) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει),
  • προγραμμάτων επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ -ΤΕΙ (υ.α. 131784/20.10.2003 (Β'1624)) και
  • προγραμμάτων εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις αφαίρεσης-κατεδάφισης αμιάντου και αμιαντούχων υλικών μετά την αναστολή εκτέλεσης προγραμμάτων στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού. Παράλληλα λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά οι εξής τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την Εγκύκλιο υπ' αριθμ. K1/55596/13.05.2020 της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Αιά Βίου Μάθησης, και δη για το σύνολο των φορέων υλοποίησης προγραμμάτων:

1. Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτικών.

2. Ο ανώτατος αριθμός εκπαιδευομένων ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15). 

Με την παρούσα εγκύκλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία προς όφελος των εκπαιδευομένων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Προγράμματα που εγκρίθηκαν με την υπ. αριθμ. 8454/318/17.02.2020 απόφαση της υπηρεσίας μας και δεν υλοποιήθηκαν εξαιτίας της αναστολής:

Τα προγράμματα δύνανται να υλοποιηθούν σε νέες ημερομηνίες λαμβάνοντας υπόψη πέραν της σχετικής νομοθεσίας επιπλέον και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας εγκυκλίου, υποβάλλοντας επικαιροποιημένα στοιχεία, συμπληρωματικά των υποβληθέντων με την αρχική αίτηση του προγράμματος, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Τα επικαιροποιημένα στοιχεία υποβάλλονται από τις 18/5/2020 και τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, ώστε να είναι δυνατόν να επαληθευτεί από την αρμόδια υπηρεσία η συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις. Η αναφερόμενη προθεσμία αντιστοιχεί στην ημερομηνία αποστολής του email και δεν περιλαμβάνει την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Τα επικαιροποιημένα στοιχεία υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση asfaleiaygeia@ypakp.gr με email στο οποίο θα αναγράφεται οπωσδήποτε ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρχικής κατάθεσης του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, τα επικαιροποιημένα στοιχεία περιλαμβάνουν:

  • Επικαιροποιημένο Έντυπο Α σε μορφή Access και σε μορφή pdf (με υπογραφή και σφραγίδα).
  • Επικαιροποιημένο Έντυπο Δ (αρχείο excel) με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας εγκυκλίου. Το νέο έντυπο Δ θα πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά εκπαιδευόμενους που είχαν ήδη συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο όπως αυτός εγκρίθηκε και όχι νέους εκπαιδευόμενους.
  • Επικαιροποιημένα Έντυπα Γ1 ή/και Γ2 για τους εκπαιδευτές και τους αναπληρωτές τους.

Ειδικά το επικαιροποιημένο Έντυπο Α σε μορφή pdf, με ευθύνη των φορέων υλοποίησης, αποστέλλεται πριν την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

Για όσα προγράμματα δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία επικαιροποίησης θεωρείται ότι δεν υλοποιήθηκαν.

2. Προγράμματα που έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία μας, μέχρι την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, και για τα οποία δεν υφίσταται εγκριτική απόφαση:

Τα συγκεκριμένα προγράμματα πρόκειται να απορριφθούν λόγω μη συμμόρφωσης τους με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές.

3. Νέα προγράμματα προς έγκριση

Ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου Α, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με την παρούσα εγκύκλιο. Η κατάθεση των νέων προγραμμάτων ξεκινά από τις 18/05.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Άρση μέτρων: Έτσι θα ανοίξουν τα εμπορικά κέντρα και η εστίαση - Τι να προσέξετε

Σχετικές ειδήσεις