ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενημέρωση express για τις εταιρείες που έχουν ελεγχθεί από ορκωτό – Πρωτοβουλία ΕΛΤΕ και ΓΕΜΗ

Ενημέρωση express για τις εταιρείες που έχουν ελεγχθεί από ορκωτό – Πρωτοβουλία ΕΛΤΕ και ΓΕΜΗ

Με συνοπτικές διαδικασίες θα μπορούν σύντομα οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για τον ακριβή αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή, αλλά και για το ποιος διενήργησε τον έλεγχο.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοίνωσε πως εκκίνησε τις διαδικασίες διασύνδεσης του Δημοσίου Μητρώου των ελεγκτικών εταιρειών και ορκωτών ελεγκτών λογιστών με τα πληροφοριακά συστήματα του ΓΕΜΗ. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στα πλαίσια ενίσχυσης της διαφάνειας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Δημόσιο Μητρώο των ελεγκτικών εταιρειών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων σήμερα οι εν ενεργεία ελεγκτικές εταιρείες στην Ελλάδα ανέρχονται σε 56 και οι εν ενεργεία νόμιμοι ελεγκτές τους 1.450 περίπου.

Η νέα βάση δεδομένων που θα προκύψει από τη διασύνδεση του Μητρώου της ΕΛΤΕ με το ΓΕΜΗ θα καταστήσει πιο εύκολο και τον εντοπισμό εταιρειών οι ισολογισμοί των οποίων έχουν υπογραφεί από ελεγκτές που έχασαν την άδεια τους λόγω παραβάσεων. Συγκεκριμένα, αναμένεται να επιτευχθεί :

  • Η ενημέρωση της ΕΛΤΕ αναφορικά με τον διορισμό των ελεγκτικών εταιρειών και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων αλλά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων από αυτούς.
  • H ενημέρωση του ΓΕΜΗ σε πραγματικό χρόνο για τις εν ενεργεία ελεγκτικές εταιρείες και ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
  • Η λήψη ιστορικών και στατιστικών στοιχείων από το ΓΕΜΗ για τον αριθμό των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από το 2011 έως σήμερα από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
  • Η δυνατότητα για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να είναι σε θέση να γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των οντοτήτων που ελέγχθηκαν, καθώς και την ελεγκτική εταιρεία και τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή που διενήργησε των έλεγχο.