ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Λιγότερο αποτελεσματικά τα μέτρα στήριξης για τους μικρομεσαίους– Η ελληνική περίπτωση

ΔΝΤ: Λιγότερο αποτελεσματικά τα μέτρα στήριξης για τους μικρομεσαίους– Η ελληνική περίπτωση
AP

Ως «μοναδική» χαρακτηρίζει έκθεση του ΔΝΤ την πολιτική απάντηση που έδωσε η Ευρώπη στο σοκ που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η εν λόγω έκθεση του Ταμείου αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις χώρες της ΕΕ , μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας στον εταιρικό τομέα.

Το ΔΝΤ αποτυπώνει τον αντίκτυπο των ειδικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας ανά χώρα, χρησιμοποιώντας λεπτομερή στοιχεία ισολογισμών και οικονομικών αποτελεσμάτων για περισσότερες από 4.000.000 ευρωπαϊκές εταιρείες.

Στο δείγμα συμμετείχαν και 24.757 ελληνικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 24.300 είναι μικρομεσαίες και οι μόλις 457 μεγάλες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις του δείγματος έχουν κύκλο εργασιών 170 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 63 δισ. ευρώ είναι ο τζίρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 107 δισ. ευρώ ο τζίρος των μεγάλων εταιρειών.

Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου διαπιστώνει ότι οι πολιτικές που εφαρμόσθηκαν έχουν μειώσει σημαντικά τα ελλείμματα ρευστότητας των επιχειρήσεων και έχουν βοηθήσει στη μείωση των απωλειών θέσεων εργασίας και παραγωγής.

Οι προσομοιώσεις του ΔΝΤ δείχνουν πως τα μέτρα στήριξης διέσωσαν το 15% της απασχόλησης στην ΕΕ και έως και το 25% της προστιθέμενης αξίας (value added) του εταιρικού τομέα της Ευρώπης.

Ωστόσο, το ΔΝΤ σημειώνει πως η ικανότητα των εν λόγω μέτρων να περιορίσουν την αύξηση των πτωχεύσεων και να μειώσουν σημαντικά τις πιέσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φαίνεται πιο περιορισμένη.

Στη βάση αυτή προειδοποιεί πως χωρίς πρόσθετη υποστήριξη περίπου 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας διατρέχουν κίνδυνο.

Στη βάση αυτή εκτιμά πως για να καλυφθεί το χάσμα των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων θα πρέπει να διατεθεί ένα ποσό που θα κυμαίνεται μεταξύ 2% έως 3% του ΑΕΠ ανά χώρα.

Κατά την έκθεση, ενώ η δημόσια στήριξη κάλυψε το 60% των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών, κάλυψε μόνο το 30% των κεφαλαιακών τους αναγκών. Κάτι που για το ΔΝΤ σημαίνει πως το μερίδιο των αφερέγγυων εταιρειών στην ΕΕ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 6%.

Ροή Ειδήσεων