ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προς «υβριδικό» πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών επιχειρήσεων - Διπλή ενίσχυση

Προς «υβριδικό» πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών επιχειρήσεων - Διπλή ενίσχυση
Pixabay

Στα 500 εκατ. ευρώ θα ανέλθει  το πρόγραμμα επιδότησης των παγίων δαπανών για τη στήριξη των επαγγελματιών και επιχειρήσεων που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία.

Αν και το νομοθετικό πλαίσιο έχει ψηφιστεί ήδη, ωστόσο η μορφή της επιδότησης των παγίων δαπανών δεν έχει ακόμη αποσαφηνισθεί, κάτι που θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Δεδομένης της ταμειακής κατάστασης της Ελλάδος εξετάζεται η επιδότηση των παγίων δαπανών να μην γίνει στο σύνολό της σε χρήμα, αλλά να λάβει τη μορφή εκπτώσεων φόρων και ασφαλιστικών οφειλών. Το πώς θα γίνει αυτό θα καθοριστεί πριν τη δέκατη μεταμνημονιακή έκθεση εποπτείας των θεσμών για την Ελλάδα.

Η νομοθετική διάταξη

Υπενθυμίζεται πως το άρθρο 29 του Ν. 4772/2021 που ψηφίσθηκε προ εβδομάδων από τη Βουλή αναφέρει τα εξής για την επιδότηση δαπανών:

  1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων.
  2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και ειδικότερα το τμήμα 3.12 αυτής, και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  3. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ., καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
  4. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Η μορφή της ενίσχυσης

Στα σενάρια για την τελική μορφή της επιδότησης των παγίων δαπανών περιλαμβάνεται και πρόταση που προβλέπει την υιοθέτηση «υβριδικού» συστήματος επιδότησης, με το 50% της ενίσχυσης να καταβάλλεται σε μετρητά από το Δημόσιο και το υπόλοιπο 50% ως έκπτωση από φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Οι επιχειρήσεις που θα στηριχθούν θα πρέπει να εμφανίζουν μείωση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Αλλά δεν θα αρκεί αυτό. Θα πρέπει να θεωρούνται βιώσιμες, να απασχολούν προσωπικό και να θεωρείται πως έχουν παραγωγική δραστηριότητα. Το ποσοστό επιδότησης θα είναι κλιμακωτό ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα των παγίων δαπανών στην έκταση της ζημιάς που έχει υποστεί η επιχείρηση. Αυτό θα προκύπτει με ειδικό αλγόριθμο.

Στις δαπάνες που θα επιδοτούνται θα περιλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές λογιστών, το ηλεκτρικό ρεύμα, οι δημοτικοί φόροι - τέλη, τα ενοίκια, τα ασφάλιστρα, οι φόροι και τα τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, ο ΕΝΦΙΑ, οι εργοδοτικές εισφορές.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Ρoή Ειδήσεων