ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωθήκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου τον Ιούνιο

Μειωθήκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους Δημοσίου τον Ιούνιο
Μειωθήκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους Δημοσίου τον Ιούνιο
INTIME

Μείωση κατέγραψαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους Δημοσίου τον Ιούνιο, ανερχόμενες σε 2,295 δισ. ευρώ, από 2,393 δισ. ευρώ τον Μάιο, λόγω της μείωσης και των καθυστερούμενων επιστροφών φόρων, αλλά και των οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, οι υπερήμερες επιστροφές φόρων προς επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 89 εκατ. ευρώ στα 497 εκατ. ευρώ, από 586 εκατ. ευρώ τον Μάιο και 570 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 7 εκατ. ευρώ στα 1,798 δισ. ευρώ, από 1,807 δισ. ευρώ τον Μάιο και 1,768 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες από τα 498 εκατ. ευρώ τον Μάιο, μειώθηκαν στα 454 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Αύξηση κατεγράφη στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων με το υπόλοιπο να φτάνει στο τέλος Ιουνίου στα 917 εκατ. ευρώ, από 860 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαΐου και 818 εκατ. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο.