ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάγιες δαπάνες : Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για 31.000 επιχειρήσεις

Πάγιες δαπάνες : Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για 31.000 επιχειρήσεις
Λίγες ώρες έχουν πλέον στη διάθεσή τους περίπου 31.000 επιχειρήσεις που δικαιούνται τα «κουπόνια» για την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών τα οποία εκδίδονται μέσω του προγράμματος επιδότησης παγίων δαπανών..
INTIME

Λίγες ώρες έχουν πλέον στη διάθεσή τους περίπου 31.000 επιχειρήσεις που δικαιούνται τα «κουπόνια» για την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών τα οποία εκδίδονται μέσω του προγράμματος επιδότησης παγίων δαπανών

Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της οριστικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» στην οποία θα πρέπει να δηλώσουν το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές, καθώς και το ποσό της ενίσχυσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών.

Μετά και την τροποποίηση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης αίτηση για να ενταχθούν στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και οι επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020) εφόσον εμφανίζουν ζημία και μείωση τζίρου κατά 30% κατά την επιλέξιμη περίοδο, σε σχέση με το 2019.

Σε περίπτωση που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, τότε μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο εφόσον τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του έτους 2020 είναι μικρότερα κατά τουλάχιστον 30% από το σύνολο των εξόδων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους πωληθέντων, ανεξαρτήτως της μείωσης του κύκλου εργασιών τους ή των εσόδων τους.

Εφόσον δεν υπάρξει νέα παράταση λόγω των πυρκαγιών, οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν σήμερα αιτήσεις πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  • Υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως σήμερα 9 Αυγούστου.
  • Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το ύψος της ενίσχυσης που αιτείται να λάβει.
  • Κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν επιπλέον στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία:

α) Το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

β) Το ποσό της ενίσχυσης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021. Οπως τονίζεται στην απόφαση, τα στοιχεία που θα υποβληθούν δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

  • Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τους κωδικούς TAXISnet.
  • Mε την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Παράλληλα ελέγχεται αυτοματοποιημένα η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet.
  • Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1ης Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.
  • Η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αργότερο έως 31.12.2021. Κατά τα Νέα, τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά το τέλος Δεκεμβρίου ακυρώνεται αυτόματα.

Ρoή Ειδήσεων