ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα υψηλότερα επίπεδα από το Δεκέμβριο του 2011 οι καταθέσεις – Στα 182,1 δισ. ευρώ

Στα υψηλότερα επίπεδα από το Δεκέμβριο του 2011. οι καταθέσεις
Στα υψηλότερα επίπεδα από το Δεκέμβριο του 2011. οι καταθέσεις
INTIME

Στα 182,1 δισ. ευρώ ανήλθαν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες στα τέλη Αυγούστου, ανερχόμενες στα υψηλότερα επίπεδα από το Δεκέμβριο του 2011.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 1,622 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,110 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2021.

Οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών ανήλθαν στα 173,1 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο.

Αύξηση κατά 1,386 δισ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2021, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1,053 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 25,9% από 24,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 560 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 375 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 493 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 94 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2021, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 787 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 9,7% από 9,8% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, αύξηση κατά 142 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2021, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 730 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -15,7% από -19,2% τον προηγούμενο μήνα.