ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι «decision makers» για το Χρηματιστήριο, η Macquarie και η Motor Oil

Οι «decision makers» για το Χρηματιστήριο, η Macquarie και η Motor Oil

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Οι decision makers

Δύο συν ένα πρόσωπα είναι εκείνα που λαμβάνουν τις καθοριστικές αποφάσεις για την αλλαγή ηγεσίας στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αυτά είναι η Ξένια Καζόλη, η πρόεδρος του Nomination and Compensation Committee του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο γνωστός head hunter Ανδρέας Γαβριηλίδης, επικεφαλής της εταιρείας Egon Zehnder Ελλάς, αλλά και ο Άγγελος Μπίνης ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Το Nomination and Compensation Committee του Χρηματιστηρίου εκκίνησε προ μηνός τη διαδικασία διαδοχής (succession plan) του σημερινού CEO του Ομίλου Σωκράτη Λαζαρίδη, αναθέτοντας στην Egon Zehnder να τρέξει τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως η εντολή που έδωσε η Ξένια Καζόλη στον Ανδρέα Γαβριηλίδη είναι διευρυμένη και δεν αφορά αποκλειστικά το succession plan του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Ανδρέας Γαβριηλίδης έχει ήδη αρχίσει να δέχεται αιτήσεις και βιογραφικά υποψηφίων. Αλλά ως head hunter έχει και ένα προνόμιο. Μπορεί στη short list που θα δώσει στην κ. Καζόλη να συμπεριλάβει και ονόματα που θεωρεί εκείνος κατάλληλα για τη θέση/θέσεις στο ΧΑΑ, χωρίς τα εν λόγω πρόσωπα να έχουν εκδηλώσει επίσημα ενδιαφέρον. Σε αυτή τη κατηγορία, δηλαδή των προτεινόμενων από την Egon Zehnder, περιλαμβάνονται κατά πληροφορίες, οι Αντιπρόεδροι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νατάσα Στάμου και Νίκος Κονταρούδης. Η πρώτη μάλιστα λόγω μακράς θητείας στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα μπορούσε να έχει περισσότερες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στη short list. Τα δύο στελέχη είναι σήμερα επόπτες του Χρηματιστηρίου και «λογικά» οι σύγχρονοι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης θα τους έθεταν εκτός των επιλογών οποιουδήποτε head hunter. Αλλά στην Ελλάδα εφαρμόζονται οι κανόνες του Επιτελικού Κράτους. Τι εννοούμε; Εάν η Egon Zehnder παραβλέψει το ότι Στάμου και Κονταρούδης δεν είναι επιλέξιμοι λόγω μη παρέλευσης του «cooling-off period» (σ.σ. του χρόνου αφυπηρέτησης από τη θέση του επόπτη), τότε τα ονόματά τους θα περιληφθούν στη λίστα που θα δοθεί στην κ. Καζόλη. Εάν το Nomination and Compensation Committee του Χρηματιστηρίου και αυτό από την πλευρά του «κλείσει τα μάτια» στο θέμα του «cooling-off period» τότε θα ενεργοποιηθεί μια άλλη διαδικασία που θα μεταθέσει το βάρος των αποφάσεων στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελο Μπίνη. Πως και έτσι; Το προβλέπει ο Νόμος 4622/2019, ο ευρύτερα γνωστό ως νόμος για το «Επιτελικό Κράτος».

Το «νίπτω τας χείρας μου»

Το άρθρο 73 του νόμου για το «Επιτελικό Κράτος» προβλέπει πως μέλη της κυβέρνησης και υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς, συντονιστές αποκεντρωμένων διοικήσεων, πρόεδροι ή επικεφαλής ανεξαρτήτων αρχών και πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι συμβούλιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, των οποίων η επιλογή ανήκει στην κυβέρνηση, «οφείλουν για ένα (1) έτος μετά από την αποχώρηση από τη θέση τους για οποιονδήποτε λόγο, να λαμβάνουν άδεια για οποιαδήποτε επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα, που σχετίζεται με τη δραστηριότητα του φορέα στον οποίο διορίστηκαν, εφόσον αυτή μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων». Ο Νόμος 4622/2019 προβλέπει πως τα πρόσωπα που προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητα που δύναται να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Επιτροπή Δεοντολογίας που προβλέπει ο νόμος για το «Επιτελικό Κράτος». Σε αυτή την Επιτροπή μετέχουν ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ένα μέλος του ΑΣΕΠ και ο Συνήγορος του Πολίτη. Η εν λόγω Επιτροπή Δεοντολογίας, αφού λάβει υπόψη την αίτηση του προσώπου, εκδίδει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα, αιτιολογημένη απόφαση. Κατά τη διάρκεια του μήνα αυτού, το πρόσωπο οφείλει να απέχει από την άσκηση της δραστηριότητας την οποία αφορά η αίτηση. Το ίδιο το άρθρο 73 του Νόμου 4622/2019 δημιουργεί και ένα καθεστώς «νίπτω τας χείρας μου». Συγκεκριμένα, αναφέρει πως εάν η Επιτροπή Δεοντολογίας, της οποίας προεδρεύει ο Άγγελος Μπίνης, δεν αποφανθεί εντός της προθεσμίας του ενός μήνα για την υπόθεση, τότε «λογίζεται ότι, η άδεια έχει χορηγηθεί». Σχηματικά και μόνο σχηματικά, εάν και εφόσον η κ . Στάμου ή ο κ. Κονταρούδης επιθυμούσαν να αποχωρήσουν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να καταλάβουν τη θέση της CEO του Χρηματιστηρίου, θα μπορούσαν να το πράξουν ανενόχλητοι, εάν υπέβαλαν αίτημα στην Επιτροπή Δεοντολογίας και αυτό το αίτημα δεν απορριπτόταν εντός ενός μήνα από την υποβολή της αίτησής τους. Τί σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Πως ο νόμος για το «Επιτελικό Κράτος» λειτουργεί ως «Πόντιος Πιλάτος» για όσους μεταπηδούν από το Δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα και έχουν πρόβλημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Θεσμοί και Αρχές

Σε κάθε περίπτωση, εάν η Egon Zehnder Ελλάς προτίθεται να προτείνει στελέχη της Κεφαλαιαγοράς στο Nomination and Compensation Committee του Χρηματιστηρίου, θα περίμενε κανείς πως θα ενημέρωνε αρχικά τον Επόπτη, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εξέλιξη αυτή. Άλλωστε είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, εκείνη που πιθανότατα θα επηρεαστεί από τις προαναφερόμενες αποφάσεις. Και σίγουρα, θα ήταν περίεργο χωρίς να υπάρχουν αιτήσεις των ίδιων των στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να βρεθούν κενές θέσεις στο ΔΣ της εποπτικής Αρχής. Παράλληλα, λόγω του εποπτικού και θεσμικού παραδόξου που θα γεννηθεί από την παραπάνω -ενδεχόμενη- αλληλουχία γεγονότων, η χώρα θα μπορούσε να βρεθεί εκ νέου στο στόχαστρο κριτικής για τη λειτουργία των θεσμών και των Αρχών της.

Οι επενδύσεις τη Macquarie

H Macquarie έγινε ευρύτερα γνωστή στην ελληνική αγορά αφότου πλειοδότησε για την απόκτηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό είναι πως για το συγκεκριμένο έργο ασχολήθηκε ο βραχίονας του αυστραλιανού γκρουπ που ασχολείται με τα έργα υποδομής, η Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Στον όμιλο της Macquarie δραστηριοποιείται και η Cero Generation, η οποία αναπτύσσει έργα ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη, στοχεύοντας στις μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Εξ’ ου και το όνομα Cero. Όπως πληροφορείται λοιπόν η στήλη, η Cero Generation όχι μόνο ενδιαφέρεται για αντίστοιχες επενδύσεις στη χώρα μας, αλλά έχει ήδη βολιδοσκοπήσει έργα ηλιακής ενέργειας εκατοντάδων μεγαβάτ. Και, κρίνοντας από τον αντίκτυπο που είχε η απόκτηση του ΔΕΔΔΗΕ, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι Αυστραλοί μιλάνε πολύ σοβαρά.

Η Motor Oil

Στην αποκάλυψη πως οι φορολογικές αρχές διενεργούν τριπλό φορολογικό έλεγχο στον Όμιλο Motor Oil προχώρησε η Διοίκηση της εισηγμένης στην οικονομική έκθεση που συνόδευσε τα αποτελέσματα 9μηνου. Όπως αναφέρεται σχετικά, βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος της εταιρίας NRG Trading House Ενεργειακή για την χρήση 2017, της εταιρείας Motor Oil Ελλάς για τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019 και της εταιρίας Avin Oil για τις χρήσεις 2015, 2016, 2017 και 2018. Στην ίδια βάση ξεκαθαρίζεται πως «από τους ελέγχους αυτούς δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές περαιτέρω επιβαρύνσεις. Για τις χρήσεις 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 οι εταιρείες του Ομίλου που υποχρεούνταν σε έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης από τακτικούς ελεγκτές, έχουν ελεγχθεί από τον εκλεγμένο τακτικό ελεγκτή».

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Ρoή Ειδήσεων