ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

allazosyskevi.gov.gr: Εδώ η αίτηση για την επιδότηση συσκευών - Τα ΑΦΜ σήμερα (24/6)

Αίτηση για την επιδότηση συσκευών - Τα ΑΦΜ σήμερα (24/6)
Πόσες αιτήσεις μπορείτε να κάνετε
Unsplash

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών στην πλατφόρμα allazosyskevi.gov.gr

Το Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - αλλάζω συσκευή» επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά πιο αποδοτικές. Η πλατφόρμα allazosyskevi.gov.gr, για τις αιτήσεις ανοίγει σταδιακά για τους δικαιούχους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Ειδικότερα:

  • 24/6: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • 25/6: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Ποιες κατηγορίες ηλεκτρικών συσκευών επιδοτούνται

Επιλέξιμες είναι μόνο συσκευές των παρακάτω κατηγοριών:

  • Κατηγορία 1: Κλιματιστικά
  • Κατηγορία 2: Ψυγεία
  • Κατηγορία 3: Καταψύκτες

Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει αθροιστικά από μία (1) έως τρεις (3) συσκευές προς επιχορήγηση και πιο συγκεκριμένα ανά κατηγορία:

  • έως δύο (2) συσκευές της κατηγορίας 1 «Κλιματιστικά»,
  • έως μία (1) συσκευή της κατηγορίας 2 «Ψυγεία»,
  • έως μία (1) συσκευή της κατηγορίας 3 «Καταψύκτες».

Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών (vouchers) του Προγράμματος, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την αγορά νέας συσκευής σε καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών και να καλύψουν ένα μέρος της συνολικής δαπάνης.

Για κάθε αγορά νέας συσκευής με επιδότηση, δημιουργείται παράλληλα η υποχρέωση παράδοσης μίας παλιάς προς ανακύκλωση που ανήκει στην ίδια κατηγορία.

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Πόσες αιτήσεις μπορείτε να κάνετε

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο (διακριτό ΑΦΜ) μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία. Το ίδιο Φυσικό Πρόσωπο δεν μπορεί να υποβάλει άλλη αίτηση. Ούτε η ίδια κατοικία μπορεί να συμπεριληφθεί σε άλλη αίτηση (άλλου φυσικού προσώπου). Επίσης τα εξαρτώμενα μέλη μίας οικογένειας, καθώς και όσοι έχουν γεννηθεί την 1η/1/2005 ή αργότερα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Αν συνδυαστούν οι παραπάνω κανόνες, προκύπτουν τα ακόλουθα ενδεικτικά παραδείγματα:

  • Μία τετραμελής οικογένεια με δύο συζύγους και δύο τέκνα: μπορεί να υποβάλλουν έως δύο χωριστές αιτήσεις οι δύο σύζυγοι για διαφορετική κατοικία ο καθένας (κύρια και δευτερεύουσα). Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση τα παιδιά.
  • Μία μονογονεϊκή οικογένεια με ένα γονιό και ένα εξαρτώμενο τέκνο: μπορεί να υποβάλει μία αίτηση ο γονιός για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία.

Νέος/νέα που ζει μόνος/μόνη εργάζεται και υπέβαλε δήλωση εισοδήματος το φορολογικό έτος 2020 (δεν ήταν εξαρτώμενο μέλος): μπορεί να υποβάλει μία αίτηση για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία.

Ροή Ειδήσεων