ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διεθνής συνεργασία για πάταξη της φοροδιαφυγής από ψηφιακές πλατφόρμες

Διεθνής συνεργασία για πάταξη της φοροδιαφυγής από ψηφιακές πλατφόρμες
OECD

Σε τελετή υπογραφής που πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη στο περιθώριο της 15ης Ολομέλειας του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς, 22 δικαιοδοσίες υπέγραψαν την πολυμερή συμφωνία αρμόδιας αρχής (MCAA) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των πρότυπων κανόνων του ΟΟΣΑ για την υποβολή εκθέσεων από ψηφιακές πλατφόρμες.

Η συμφωνία θα επιτρέψει στις δικαιοδοσίες να ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες που συλλέγονται από φορείς εκμετάλλευσης ψηφιακών πλατφορμών σε σχέση με συναλλαγές και τα έσοδα που πραγματοποιούν από την εμπλοκή τους στην οικονομία διαμοιρασμού, στην εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών και από την πώληση αγαθών μέσω τέτοιων πλατφορμών. Η ετήσια ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών θα βοηθήσει τις φορολογικές διοικήσεις και τους φορολογούμενους να διασφαλίσουν την ορθή και αποτελεσματική φορολόγηση τέτοιων εισοδημάτων.

Επιπλέον, 15 δικαιοδοσίες υπέγραψαν ξεχωριστή συμφωνία που υποστηρίζει τους Υπόδειγμα Κανόνες Υποχρεωτικής Γνωστοποίησης σχετικά με τους κανόνες υποχρεωτικής γνωστοποίησης λογαριασμών υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών λογαριασμών.
Αυτή η συμφωνία θα επιτρέψει την ετήσια αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που διατηρούνται από ενδιάμεσους (δικηγόρους, λογιστές, οικονομικούς, συμβούλους, τράπεζες και άλλους παρόχους υπηρεσιών) οι οποίοι εφαρμόζουν για τους πελάτες τους συστήματα για τη παράκαμψη του προτύπου CRS του ΟΟΣΑ ή συγκαλύπτουν από τη φορολογική διοίκηση του κράτους στο οποίο έχουν τη φορολογική κατοικία οι πελάτες τους την εμπλοκή τους ως πραγματικών δικαιούχων οντοτήτων υπεράκτιων εταιριών.