ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων το Νοέμβριο

Μειώθηκαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων το Νοέμβριο
INTIME

To Νοέμβριο του 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 15.254 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 16.283 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας μείωση 6,3%. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2022 ανέρχονται σε 8.912 έναντι 7.992 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 11,5%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Νοέμβριο του 2022, ανήλθε σε 3.911 έναντι 3.021 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 29,5%. Αύξηση 22,2% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Νοέμβριο του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2022 ανέρχονται σε 3.665 έναντι 2.680 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 36,8%.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 193.154 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 186.545 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5%. Αύξηση 21,8% είχε παρουσιάσει το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2022 ανέρχονται σε 108.318 έναντι 105.099 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 3,1%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2022, ανήλθε σε 57.349 έναντι 46.489 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 23,4%. Αύξηση 28,3% είχε παρουσιάσει το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2022 ανέρχονται σε 53.222 έναντι 42.283 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 25,9%.