ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θα αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή

Θα αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή
Eurokinissi

Ιδιαίτερα φιλόδοξοι είναι οι στόχοι για την ενεργειακή μετάβαση της οικονομίας, όπως αποτυπώνονται στο αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Η επίτευξή τους θα κριθεί από τις δημοσιονομικές δυνατότητες στήριξης επενδύσεων και καταναλωτικών δαπανών ύψους 164,9 δισ. ευρώ που απαιτούνται έως το 2030.

Το ΕΣΕΚ προσβλέπει στην ανάπτυξη των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς. Ο στόχος που τίθεται για τις ΑΠΕ ως μερίδιο στο σύνολο της ακαθάριστης ενεργειακής κατανάλωσης για το 2030 είναι 44%, έναντι 35% του προηγούμενου ΕΣΕΚ. Στην ηλεκτροπαραγωγή, ο στόχος είναι η συμμετοχή των ΑΠΕ να φτάσει το 2030 στο 79% από 61% στο προηγούμενο ΕΣΕΚ και 80% στο αρχικό σχέδιο που παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο.

Η συνολική ισχύς ΑΠΕ στο σύστημα προβλέπεται να φτάσει το 2030 στα 23,5 GW από 11,5 GW σήμερα. Τα χερσαία αιολικά αυξάνονται από τα 7 GW στο σχέδιο του Ιανουαρίου στα 7,6 GW ενώ τα υπεράκτια αιολικά μειώνονται από 2,7 GW σε 1,9 GW. Τα θαλάσσια αιολικά αναμένονται να αναπτυχθούν προς το τέλος της παρούσας δεκαετίας και να φθάσουν σε επενδύσεις σημαντικού ύψους μετά το 2030.

H ισχύς των φωτοβολταϊκών μειώνεται στα 13,4 GW από τα 14,1 GW στο σχέδιο του Ιανουαρίου και της αποθήκευσης στα 5,3 GW από τα 8,1 GW, εκ των οποίων τα 3,1 GW μπαταρίες και τα 2,2 GW αντλησιο ταμίευση. Η ισχύς των μονάδων φυσικού αερίου αυξάνεται από τα 7 GW στο σχέδιο του Ιανουαρίου στα 7,7 GW ενώ η λιγνιτική ισχύς μηδενίζεται από το 2028, οπότε θα τεθεί εκτός λειτουργίας και η νέα μονάδα της Πτολεμαΐδας.

Η συνολική παραγωγή και κατανάλωση πράσινου υδρογόνου προβλέπεται να ανέλθει στις 4,4 Twh/έτος και η εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτρόλυσης στα 1,7 GW έως το 2030. Η εγκατεστημένη ισχύς των υδροηλεκτρικών έργων αναμένεται να ανέλθει σε 700 MW έως το 2030.

O στόλος ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε κυκλοφορία αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 25.000 οχήματα σήμερα σε περίπου 85.000 οχήματα το 2025 και σε πάνω από 750.000 οχήματα το 2030. Η δέσμευση CO2 από βιομηχανικές διεργασίες και ηλεκτροπαραγωγή εκτιμάται σε 0,9 εκατ. τόνους Co2/έτος το 2035 και 5,4 εκατ. τόνους Co2/έτος το 2050.