ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 2 δισ. ευρώ η "τρύπα" του προϋπολογισμού

Στα 2 δισ. ευρώ η "τρύπα" του προϋπολογισμού

Το «πάγωμα» της επιστροφής φόρων, οι νέες μεγάλες περικοπές στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και η μη εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 6,7 δισ. ευρώ, αποτελούν τις βασικές αιτίες για τη βελτίωση των μεγεθών του προϋπολογισμού το οκτάμηνο εφέτος.

Παράλληλα, η είσπραξη των αυξημένων φόρων από τα φυσικά πρόσωπα (αύξηση των άμεσων φόρων τον Αύγουστο κατά 26,5%), καθώς και η αύξηση στην είσπραξη του ΦΠΑ πετρελαιοειδών (λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα) και στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα (λόγω της είσπραξης μερισμάτων επιχειρήσεων του Δημοσίου), επέφεραν τον Αύγουστο αύξηση των εσόδων κατά 24,2%.

Ως αποτέλεσμα, η «τρύπα» στα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού περιορίσθηκε το οκτάμηνο στα 2,077 δισ. ευρώ (εισπράξεις 33,082 δισ. ευρώ έναντι στόχου 35,159 δισ. ευρώ). Ενώ, η «τρύπα» στα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού περιορίσθηκε την ίδια περίοδο στο 1,501 δισ. ευρώ (εισπράξεις 30,619 δις. ευρώ έναντι στόχου 32,120 δις. ευρώ). Και αυτά, παρά την καθυστέρηση στην είσπραξη του τέλους στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα του 2012 (λόγω και των περισσότερων δόσεων), καθώς και την υστέρηση στους φόρους των νομικών προσώπων (λόγω μειωμένης κερδοφορίας των επιχειρήσεων).

Σύμφωνα, επίσης, με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν το οκτάμηνο στα 45,447 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4,925 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (50,372 δισ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο τον περιορισμό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, που είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 2,681 δισ. ευρώ, όσο και τη μείωση των δαπανών του ΠΔΕ έναντι του στόχου κατά 2,244 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες, λόγω κυρίως των πρωτογενών δαπανών (2,396 δισ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (232 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (103 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου). Οι δαπάνες για τόκους σε καθαρή βάση ανήλθαν σε 11,069 δισ. ευρώ και είναι υψηλότερες του στόχου κατά 57 εκατ. ευρώ (11,012 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Αύγουστο, παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 5,796 δις. ευρώ ή 10,7%. Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες μειώθηκαν, με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση να παρατηρείται στις πρωτογενείς δαπάνες, που παρουσιάζονται μειωμένες κατά 9,7% (3,290 δισ. ευρώ) και που αποτελούν και τον κύριο δείκτη περιορισμού των κρατικών δαπανών.

Μάλιστα, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 17,8% έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα (τον Ιούλιο -17,4%).

Εν κατακλείδι, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε το οκτάμηνο σε 12,365 δισ. ευρώ, και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο σε 1,295 δισ. ευρώ, χαμηλότερο έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό (15,213 δισ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα (4,201 δισ. ευρώ). Επίσης, σημαντικά βελτιωμένο παρουσιάζεται τόσο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, όσο και το πρωτογενές έλλειμμα, και έναντι του οκταμήνου του προηγούμενου έτους (κατά 6,307 δισ. ευρώ και κατά 4,627 δισ. ευρώ αντίστοιχα). Έτσι, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένο κατά 33,8% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Με αποτέλεσμα, τον Αύγουστο, να υπάρξει, για πρώτη φορά, πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 850 εκατ. ευρώ.

πηγη ΑΠΕ