ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εξαγορά Εμπορικής Τράπεζας από Alpha Bank θα βοηθήσει στην ανάκαμψη

Η εξαγορά Εμπορικής Τράπεζας από Alpha Bank θα βοηθήσει στην ανάκαμψη

Βήμα καθοριστικής σημασίας για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί η εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας από την Αlpha Bank.

Όπως εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank, στο τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας, η εξαγορά έρχεται σε μια στιγμή μεγάλων ανακατατάξεων στο τραπεζικό σύστημα της χώρας όπου μέσω της συνενώσεως δυνάμεων δημιουργούνται εύρωστα τραπεζικά ιδρύματα. Με αυτό τον τρόπο μη βιώσιμες τράπεζες απορροφώνται και έτσι, τίθενται σε σταθερή πορεία αποτελεσματικής εξυγίανσης.

Παύει επίσης να υπάρχει η ανάγκη συνεχών ανακεφαλαιοποιήσεων στην περίπτωση των υπό κρατικό έλεγχο τραπεζών, λόγω επιχειρηματικών ενεργειών που αναλαμβάνονταν όχι πάντοτε για καθαρά οικονομικούς λόγους.

Έτσι, δημιουργούνται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ ισχυρών τραπεζικών ιδρυμάτων ικανοποιητικού μεγέθους ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη επιτυχία τις προκλήσεις λειτουργίας σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον οικονομικής και τραπεζικής κρίσης, αναφέρεται στην ανάλυση. Oπως υποστηρίζουν οι αναλυτές, η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών και των ελλειμμάτων κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών αποτελούν το κυρίαρχο ζητούμενο στα επόμενα χρόνια.

Έτσι, με την επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση των νέων ελληνικών τραπεζικών σχημάτων, δημιουργούνται συνθήκες βιώσιμης αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Αυτό θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην επανάκαμψη των καταθέσεων και την επανεκκίνηση της ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία με την βοήθεια της αυξημένης ρευστότητας, και, βεβαίως, την περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση κάτω από ευνοϊκότερες συνθήκες επισημαίνουν οι αναλυτές της τράπεζας.