ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς γίνονται «φθηνές» οι απολύσεις

Πώς γίνονται «φθηνές» οι απολύσεις

«Παγώνουν» οι αποζημιώσεις των εν ενεργεία υπαλλήλων- με προϋπηρεσία άνω των 16 ετών – στο έτος που διανύουν φέτος και δεν θα αυξάνονται, όσα έτη απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη και αν διανύσουν στο μέλλον.

Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνεται στο νέο μνημόνιο. Μάλιστα σε συνδυασμό με τη μείωση των μηνών προειδοποίησης για απόλυση με 50% μειωμένη αποζημίωση καθιστούν φθηνότερες τις απολύσεις, σήμερα, αλλά και στο μέλλον.

Σύμφωνα με το «Βήμα της Κυριακής» το νέο μνημόνιο προβλέπει ότι «οι απολύσεις πλέον δεν δύναται να γίνουν χωρίς έγγραφη προειδοποίηση», γεγονός που σημαίνει ότι ο κανόνας θα είναι η χορήγηση της μισής (50%) αποζημίωσης, ενώ το πλήρες ποσό θα δίδεται σε περιπτώσεις «εργοδοτών που παραμελούν την υποχρέωση προειδοποίησης».

Η μείωση των μηνών προειδοποίησης κλιμακώνεται από έναν ως τέσσερις μήνες, αντί του ενός ως έξι μήνες που ισχύει σήμερα, και αποτελεί σημαντικό στοιχείο του καθεστώτος της αποζημίωσης που εισάγεται με το νομοσχέδιο.

Πέραν τούτου θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο νέος κατάλογος των αποζημιώσεων εξαντλείται στα 16 έτη προϋπηρεσίας με 12 μισθούς αποζημίωσης για τους νεοεισερχόμενους ή ακόμη και για όσους δεν έχουν εξαντλήσει την κλίμακα κατά την ημερομηνία ψήφισης του νέου νόμου.

Όσοι διαθέτουν σήμερα πέραν των 16 ετών προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, θα λαμβάνουν έξτρα αποζημίωση έναν μισθό-ως 2.000 ευρώ- για κάθε έτος υπηρεσία ως το 28ο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. Ωστόσο η έξτρα αποζημίωση δεν θα κλιμακώνεται- εφεξής αλλά θα παραμένει «παγωμένη» στο έτος που θα διανύει ο εργαζόμενος φέτος, όσα έτη και αν εργαστεί στο μέλλον.