ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχώρηση των πωλήσεων ναυτιλιακών και βιομηχανικών ειδών

Υποχώρηση των πωλήσεων ναυτιλιακών και βιομηχανικών ειδών

Μείωση των πωλήσεων ναυτιλιακών και βιομηχανικών ειδών σημειώθηκε το 2011 όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα μελέτης της Hellastat AE.

Σημαντικό πελάτη του κλάδου αποτελούν οι ναυπηγικές μονάδες, η δραστηριότητα των οποίων εμφανίζει σημαντική υποχώρηση τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την Hellastat, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος αναγκάζει τους ιδιοκτήτες σκαφών να αγοράζουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα για το σκάφος τους είδη, που σχετίζονται κυρίως με τη συντήρησή τους.

Παράλληλα, οι πωλήσεις των σκαφών αναψυχής καταγράφουν σημαντική πτώση σε παγκόσμια κλίμακα και φυσικά και στη χώρα μας, με άμεση συνέπεια τη χαμηλή ζήτηση για κινητήρες και λοιπά είδη. Πλέον η αγορά συγκεντρώνεται κυρίως γύρω από τις αγοραπωλησίες των μεταχειρισμένων, καθώς οι τυχόν ενδιαφερόμενοι λόγω γενικότερης αβεβαιότητας και κακής ψυχολογίας που επικρατεί διστάζουν να προχωρήσουν στην απόκτηση νέου σκάφους.

Σημαντικά προβλήματα, σύμφωνα με την Hellastat, υφίσταται ο εγχώριος κλάδος ενοικίασης σκαφών αναψυχής και κρουαζιέρας όπως το καμποτάζ (cabotage), οι υψηλές χρεώσεις ελλιμενισμού και οι ελλείψεις σε υποδομές (κυρίως σε αριθμό και εξοπλισμό μαρίνων), με συνέπεια να μην είναι επαρκώς ανεπτυγμένος ώστε να υποστηρίξει μεγαλύτερη απορρόφηση των προϊόντων του κλάδου.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 38 επιχειρήσεων. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των προμηθευτών ναυτιλιακών και βιομηχανικών εφοδίων το 2011 υποχώρησε κατά 3,4%, σε 129 εκατ. ευρώ. Μειωμένες πωλήσεις, σε σχέση με το 2010, εμφάνισαν οι επτά στις δέκα επιχειρήσεις με τη μέση μεταβολή να διαμορφώνεται σε -12,6% (11/09: -11,2%).

Αντιθέτως, η κερδοφορία του δείγματος παρουσίασε βελτίωση το 2011. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) αυξήθηκαν κατά 27,7%, ανερχόμενα σε 10 εκατ. ευρώ με οκτώ στις δέκα εταιρείες να είναι κερδοφόρες. Τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) σημείωσαν άνοδο 36,3%, σε 4,43 εκατ. ευρώ, με τη μέση μεταβολή ανά εταιρεία να φτάνει το +14,2%.

Το μέσο περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε οριακά σε 30,8%, διατηρώντας ανοδική πορεία. Τα περιθώρια λειτουργικών και προ φόρων κερδών του δείγματος το 2011 αυξήθηκαν σε 6,6% και 1,5% αντίστοιχα. Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας σχηματίστηκαν σε 1,66 και 1,25 αντίστοιχα.

Ο εμπορικός κύκλος επιδεινώθηκε στις 111 ημέρες. Οι εταιρείες ναυτιλιακών ειδών μόχλευσαν τα ίδια κεφάλαιά τους κατά 1,4 φορές. Η μέση αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (RoE) υποχώρησε το τελευταίο έτος σε 3,9%, από 6% το 2010 και 8,7% το 2009.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ