ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Πρωτογενές πλεόνασμα 398 εκατ. το 2012

ΥΠΟΙΚ: Πρωτογενές πλεόνασμα 398 εκατ. το 2012

Πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 159 εκατ. ευρώ παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο, έναντι ελλείμματος 490 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 873 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Ταυτόχρονα επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 398 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 33 εκατ. ευρώ το 2012 και στόχου για έλλειμμα 413 εκατ. ευρώ. Έτσι, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι αυξημένο κατά 132,5% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.418 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,3% έναντι του Ιανουαρίου 2012 και υστέρηση κατά 0,4% ή 19 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (4.437 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.374 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 17 εκατ. ευρώ, έναντι του μηνιαίου στόχου (4.357 εκατ. ευρώ).

Η απόκλιση έναντι του στόχου οφείλεται κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις από:

α) το Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 161 εκατ. ευρώ,

β) τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ. καπνού, κ.λ.π.), κατά 153 εκατ. ευρώ,

γ) τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, κατά 134 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, υψηλότερα του μηνιαίου στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:

α) το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατά 222 εκατ. ευρώ,

β) τους φόρους περιουσίας, κατά 108 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4.259 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.051 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5.310 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 918 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 679 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, και των δαπανών για τόκους (221 εκατ. ευρώ χαμηλότερες).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012 κατά 1.103 εκατ. ή σε ποσοστό 20,6%. Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη εξοικονόμηση παρουσιάζεται στις πρωτογενείς δαπάνες , τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, κατά 912 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 18,8% αλλά και στους τόκους οι οποίοι μειώθηκαν κατά 218 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 47,7%.

«Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο του 2013 δείχνουν ότι η χώρα συνεχίζει την αναγκαία πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής. Τον Ιανουάριο, το ισοζύγιο ήταν θετικό. Η χώρα είχε πρωτογενές πλεόνασμα. Όμως, περιθώριο για χαλάρωση δεν υπάρχει.

Η πολιτική προώθησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, σε όλο το εύρος της Γενικής Κυβέρνησης, πρέπει να συνεχιστεί» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας.

«Επιδίωξη είναι να πετύχουμε καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Αν η επιδίωξη αυτή επιτευχθεί, τότε θα είμαστε σε θέση, με περισσότερους «βαθμούς ελευθερίας», να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα «θετικής απόκλισης». Δηλαδή να εξοικονομήσουμε δημόσιους πόρους, ώστε να βελτιώσουμε πολιτικές και μέτρα που αποδείχθηκαν οικονομικά αναποτελεσματικά και κοινωνικά άδικα. Και παράλληλα να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος, την τόνωση της εμπιστοσύνης, την επανεκκίνηση και την ανάκαμψη της οικονομίας. Γιατί μόνο με την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας, η περαιτέρω πορεία προσαρμογής και σταθεροποίησης θα μπορέσει να είναι βιώσιμη και μόνιμου χαρακτήρα» τόνισε, σε ανακοίνωσή του.