ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση 45 ημερών για την ανακεφαλαιοποίηση

Παράταση 45 ημερών για την ανακεφαλαιοποίηση

Μέχρι τα μέσα Ιουνίου πρέπει να ολοκληρωθούν οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών.

Έντεκα εντολές προς τις τράπεζες αφήνει πίσω της η τρόικα, τι οποίες περιγράφει με ακρίβεια στην πεντασέλιδη έκθεσή της αποδεικνύοντας ότι διαθέτει τον απόλυτο έλεγχο τόσο στις βασικές στρατηγικές όσο και στα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουν τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.

Όπως αναφέρει κυριακάτικη εφημερίδα, το τελικό προσχέδιο συντάχθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου ελέγχου που είχαν οι εκπρόσωποι των πιστωτών με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών με την ηγεσία του Ταμείου Χρηματοδοτικής Σταθερότητας και με την τράπεζα της Ελλάδος.

«Μας άφησαν τις εντολές και δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε στο παραμικρό. Μάλιστα προσδιόρισαν με ακρίβεια τα επόμενα βήματα με την ανακεφαλαιοποίηση, όσον αφορά τις εξουσίες ότι θα ασκούν στις τράπεζες και σε ποιες περιπτώσεις θα ασκούν βέτο», τονίζει υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος.

Ο ενδεκάλογος

1. «Θα θεσπιστεί ένα πλαίσιο σχέσεων, το οποίο έχει στόχο αμέσως μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να προσδιορίσει κα να ορίσει με ακρίβεια τα βέτο που θα μπορεί να θέτει προς τις διοικήσεις των τραπεζών η διοίκηση του Ταμείου Χρηματοδοτικής Σταθερότητας, είτε αυτές κατάφεραν να διατηρήσουν τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα καλύπτοντας το 10% είτε όχι», αναφέρει το κείμενο

2. Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να πραγματοποιηθούν «όχι αργότερα από τα μέσα Ιουνίου».

3. «Οι τρεις συστημικές τράπεζες οφείλουν να περιγράψουν με σχετικό έγγραφό τους προς το ΤΧΣ και την ΤτΕ με απόλυτη ακρίβεια από ποιους μετόχους θα προέλθουν τα κεφάλαιο που θα καλύψουν το 10% της ίδιας συμμετοχής στην αύξηση». Ουσιαστικά καλεί τις τράπεζες να αποκαλύψουν με ονόματα και διευθύνσεις τους νέους τους μετόχους!

4. «Το ΤΧΣ, σε συνεργασία με την τρόικα και την εποπτική Αρχή, οφείλουν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 να βελτιώσουν τη διαχείριση των τοξικών στοιχείων ενεργητικού των 7 ‘’κακών’’ τραπεζών. Οδηγός πάνω στον οποία θα βασιστούν είναι η μελέτη της Bain & Coκαι η τρόικα θα επιλέξει την κατάλληλη και πλέον συμφέρουσα λύση»

5. Εντολή αφήνει η τρόικα και για το μέλλον του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, της ProtonBankκαι των υπολοίπων μικρών τραπεζών. «Το Τ.Τ και η ProtonBank θα πουληθούν μάλλον τον Σεπτέμβριο του 2013», ενώ για τις υπόλοιπες μικρές πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου έως το τέλος Ιουνίου.

6. Σύμφωνα με τους νόμους του ευρωσυστήματος, η ΤτΕ θα είναι πάντα έτοιμη να δίνει ρευστότητα στις τράπεζες από τον Έκτακτο Μηχανισμό (ELA). Οι τράπεζες από την πλευρά τους θα στέλνουν τρίμηνα προγράμματα στα οποία θα εξηγούν με ποιους τρόπους μείωσαν τα δάνειά τους από τον ELA.

7. Στην περίπτωση που χρειαστεί, «θα ανανεωθούν πάλι οι προνομιούχες μετοχές που προέβλεπε ο νόμος Αλογοσκούφη, οι οποίες λήγουν το 2014»

8. Εντέλει να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες μεταξύ της ΤτΕ και του ΤΧΣ όσον αφορά ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με τη μορφή καταστημάτων και όχι ως θυγατρικές. Η εντολή φωτογραφίζει τις κυπριακές τράπεζες.

9. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα παραμείνει στο 9%.

10. Οι τράπεζες πρέπει να επεξεργαστούν τα τεστ κοπώσεως που θα γίνουν στο τέλος τους 2013 «με βάση τις παραδοχές που θα ορίσουν η τρόικα και η ΤτΕ».

11. «Οι τράπεζες μπορούν να πουλήσουν τα ομολογιακά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης που έχουν εκδώσει (κουρεμένα) και τα ποσά που θα πάρουν θα μειώσουν ισόποσα τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, ωστόσο απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια αυτά για να καλύψουν μέρος του 10%στις αυξήσεις κεφαλαίου».