ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταχυδρομικά η διανομή των κλειδαρίθμων

Ταχυδρομικά η διανομή των κλειδαρίθμων

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, οι οποίοι υποχρεώνονται σε ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προχώρησε σε κεντρική μαζική έκδοση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα ΤΑΧΙSnet (κλειδάριθμοι).


Η αποστολή τους θα γίνει με συστημένες επιστολές, η ταχυδρόμηση των οποίων θα ξεκινήσει στις 12 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 14 του ίδιου μήνα.

Εκτιμάται ότι οι επιστολές θα έχουν παραδοθεί στους αποδέκτες έως τις 20 Ιουνίου.

Συνεπώς, όσοι φορολογούμενοι το Οικ. Έτος 2012 υπέβαλαν δήλωση σε έντυπη μορφή, δεν τους έχουν εκδοθεί κωδικοί πρόσβασης και μέχρι 07/06/2013 δεν έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο TAXISnet, δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής και στη συνέχεια να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ για την παραλαβή κλειδαρίθμου, αλλά να αναμένουν τη συστημένη επιστολή.

Οι πολίτες για να ενημερωθούν σχετικά με την αποστολή συστημένης επιστολής μπορούν να επισκεφτούν τον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ: www.gsis.gr, να επιλέξουν την κατηγορία «Υπηρεσίες προς τους Πολίτες», «Περισσότερα» και τέλος «Δείτε εδώ αν θα λάβετε τον κλειδάριθμό σας ταχυδρομικώς».