ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Μειώθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων-αμετάβλητα των χορηγήσεων

ΤτΕ: Μειώθηκαν τα επιτόκια καταθέσεων-αμετάβλητα των χορηγήσεων

Τα επιτόκια καταθέσεων μειώθηκαν τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο όλων των κατηγοριών καταθέσεων μειώθηκε κατά 0,16% στο 2,10%. Ωστόσο, το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των χορηγήσεων τον ίδιο μήνα έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί το επιτοκιακό περιθώριο (διαφορά μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων- χορηγήσεων) κατά 0,15% και να διαμορφωθεί στο 3,44%.

Ειδικότερα, επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος (το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο επιτόκιο ταμιευτηρίου) μειώθηκε περαιτέρω κατά 0,19% και διαμορφώθηκε στο 3,29%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) διαμορφώθηκε στο 14,68%, τον Αύγουστο του 2013, από 14,64% τον προηγούμενο μήνα. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι ένα έτος παρουσίασε άνοδο κατά 91 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,41%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε πτώση κατά 0,06% και διαμορφώθηκε στο 7,36%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 9,54%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως ένα έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 7,12% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε οριακά κατά 0,05% στο 6,13% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και μειώθηκε κατά 0,23% στο 5,49% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως ένα έτος παρουσίασε άνοδο κατά 0,04% και διαμορφώθηκε στο 2,89%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Αύγουστο του 2013, στο 5,54%.