ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Θα στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Θα στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έχει κάνει και θα συνεχίσει να κάνει προσπάθειες να ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά το πρόβλημα ρευστότητας εξακολουθεί να υπάρχει, ανέφερε την Παρασκευή ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Χρήστος Γκόρτσος, εμφανιζόμενος ενώπιον των Επιτροπών Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής.

Στη συζήτηση της πρότασης Κανονισμού της Ευρωβουλής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, ο κ. Γκόρτσος ανέφερε ότι οι τράπεζες έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν στο άμεσο μέλλον τους μικρομεσαίους, ιδιαίτερα με τη χορήγηση κεφαλαίων από πόρους που προέρχονται απ' τα ευρωπαϊκά προγράμματα, «αλλά συνεχίζει να υπάρχει ένα ζήτημα: η ζήτηση δανειακών κεφαλαίων σε ορισμένες περιπτώσεις είναι περιορισμένη -και το πρόβλημα της ρευστότητας θα επιλυθεί, όταν θα επιστρέψουν περισσότερες καταθέσεις στις τράπεζες και θα έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν απ' τις ξένες κεφαλαιαγορές».

Σε ό,τι αφορά την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη χρηματοδότησή της, ο κ. Γκόρτσος σημείωσε πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα αφιερώσουν περίπου το 1% των εγγυημένων καταθέσεών τους, προκειμένου στα επόμενα δέκα χρόνια να έχει δημιουργηθεί ένα Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, 55 δισ. ευρώ, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης σε περίπτωση διαπίστωσης χρηματοδοτικού κενού.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα επισημαίνει πότε ένα πιστωτικό ίδρυμα στην Ευρωζώνη, (ή σε κράτος-μέλος που συμμετέχει στην Τραπεζική Ένωση), αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και πρέπει να εξυγιανθεί, και στη συνέχεια θα παρεμβαίνει το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (αποτελούμενο από εκπροσώπους της ΕΚΤ της Κομισιόν και των αρμοδίων εθνικών αρχών), που θα προετοιμάζει την εξυγίανση του πιστωτικού ιδρύματος.