ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Task Force: Να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα

Task Force: Να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, ωστόσο χρειάζεται να επιταχυνθεί ο ρυθμός των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι αλλαγές στο Δημόσιο ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη, τονίζει η Ομαδα Δράσης της Κομισιόν για την Ελλάδα (Task Force), σε έκθεση της που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, η Task Force δημοσίευσε την 5η έκθεση δραστηριοτήτων της, που καλύπτει την περίοδο αναφοράς Απρίλιο-Σεπτέμβριο 2013.

Στο διάστημα αυτό, καταγράφηκε διεύρυνση και εμβάθυνση της τεχνικής βοήθειας που παρέχει η Ομάδα Δράσης, η οποία στηρίζει τις ελληνικές αρχές στην εφαρμογή του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της χώρας, καθώς και στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της χρηματοδότησης που λαμβάνει η χώρα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

Ρεν: Ενθαρρυντικές ενδείξεις

Σύμφωνα με τη δήλωση του αντιπροέδρου της Κομισιόν και αρμόδιου επιτρόπου για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Όλι Ρεν, «ενώ έχουμε ενθαρρυντικές ενδείξεις σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας και αναμένουμε επιστροφή στη θετική ανάπτυξη το 2014, η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη για τους Έλληνες πολίτες, ιδίως τον δραματικά υψηλό αριθμό των ανέργων».

Ο κ. ρεν προσέθεσε ότι «το πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάκαμψη όσον αφορά την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και η Ομάδα Δράσης εργάζεται σκληρά για να στηρίξει τις ελληνικές αρχές στην εφαρμογή του. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι παρατηρείται μεγάλη βελτίωση στην αξιοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από την Ελλάδα, η οποία αποτελεί σημαντική πηγή επενδύσεων αυτή τη στιγμή».

Σύμφωνα με την έκθεση της Task Force, η αποδέσμευση των επενδύσεων στις υποδομές σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο. Οι εργασίες σε 4 μεγάλους αυτοκινητόδρομους, συνολικού κόστους 7,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, που είχαν ανασταλεί για τρία χρόνια εξαιτίας της κρίσης, πρόκειται να ξεκινήσουν και πάλι ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται έγκριση και οικονομική βοήθεια από την ΕΕ. Η Ομάδα Δράσης παρείχε συμβουλές και καθοδήγηση για να δώσει ώθηση για την ολοκλήρωση των έργων αυτών.

Μία αξιοσημείωτη πρόοδος στην οποία συνέβαλε η Ομάδα Δράσης, από κοινού με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπήρξε η αυξημένη απορρόφηση από την Ελλάδα των χρηματοδοτήσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Από τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν στην Ελλάδα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το 67,5% είχε εκταμιευθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, σε σχέση με το 49% στα τέλη του 2012. Από τον Δεκέμβριο του 2011, η Ελλάδα ανήλθε στην 6η θέση στον πίνακα της ΕΕ για την απορρόφηση των Διαρθρωτικών Ταμείων, από την 18η, γεγονός που αντιπροσωπεύει μια πολυπόθητη «ένεση» ρευστότητας στην οικονομία.

Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά και την είσπραξη φόρων, η τεχνική βοήθεια υπήρξε καθοριστική για τη θέσπιση νέων δομών διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και φορολογικής διοίκησης. Παρατηρείται αύξηση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης ενώ ο αριθμός των ελέγχων σημαντικών φορολογούμενων υπερδιπλασιάστηκε κατά τους επτά πρώτους μήνες του έτους σε σύγκριση με το 2012 (164 έναντι 66).

Η Ομάδα Δράσης συνεργάζεται επίσης στενά με τις αρχές για να βελτιώσει την ποιότητα της μαθητείας και της επαγγελματικής κατάρτισης.

Τέλος, η Ομάδα Δράσης υποστήριξε εθνική στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς και τον ορισμό Εθνικού Συντονιστή ο οποίος θα επιβλέπει την εφαρμογή της που είναι ήδη σε εξέλιξη. Πάνω από 500 υπάλληλοι επιμορφώθηκαν σε τεχνικές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγής.

Η τεχνική βοήθεια χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση νομοθεσίας για τη δημιουργία του νέου μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και συνέβαλε στην αύξηση της ικανότητας της Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (αρχή κατά των περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας). Ως αποτέλεσμα, αναφέρθηκαν 1130 υποθέσεις εικαζόμενης φοροδιαφυγής, διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές 313 υποθέσεις και δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 133 εκατομμυρίων ευρώ.

Η σωστά στοχευμένη και κατάλληλα χρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας, όπως και η διαρκής δέσμευση και αποφασιστικότητα των ελληνικών αρχών.

Τρεις προτεραιότητες

Στο εξής, η Ομάδα Δράσης θεωρεί ότι η τεχνική βοήθεια θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας, στους ακόλουθους τρεις τομείς:

1) Τη στήριξη της υγιούς λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης, ώστε οι ελληνικές αρχές να είναι σε θέση να αυξήσουν τα δημόσια έσοδα και να επιτύχουν δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.

2) Την προώθηση των μεταρρυθμίσεων των κρατικών υπουργείων και φορέων, για την οικοδόμηση μιας δημόσιας διοίκησης ικανότερης να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, η οποία να έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών.

3) Τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διότι η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας μπορεί να προέλθει μόνο από ακμάζουσες εταιρείες με πρόσβαση σε ρευστότητα και αγορές, ικανές να αξιοποιήσουν νέες εμπορικές ευκαιρίες.