ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Trust Ανδομέδα: Έκλεισε το τρίτο τρίμηνο με απόδοση 6,74%

Alpha Trust Ανδομέδα: Έκλεισε το τρίτο τρίμηνο με απόδοση 6,74%

Με απόδοση 6,74% από τις αρχές του έτους έκλεισε το τρίτο τρίμηνο για την ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου που δημοσιοποίησε η εταιρεία επενδύσεων χατοφυλακίου.

Το ίδιο διάστημα ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (FTSE/Χ.Α. Large Cap) ενισχύθηκε κατά 10,89% και ο γενικός δείκτης κατά 11,69%.

Στο εννεάμηνο, η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ σημείωσε κέρδη, μετά από φόρους, ύψους 720.000 ευρώ, έναντι 1,56 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας ανήλθαν συνολικά σε 1,33 εκατ. ευρώ περίπου και προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες.

Το ενεργητικό της εταιρίας στο τέλος του εννεαμήνου ανήλθε σε 10,71 εκατ. ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σε τρέχουσες τιμές, ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, κατά περίπου 82,11% σε μετοχές, 7,51% σε ομόλογα και κατά 10,38% σε διαθέσιμα.

Η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρίας στο τέλος του εννεαμήνου ανήλθε σε 25,63 ευρώ και η χρηματιστηριακή τιμή της σε 18,61 ευρώ, διαπραγματευόταν δηλαδή με discount 27,39%.

Στις 23 Οκτωβρίου η εσωτερική αξία της μετοχής ήταν 26,95 ευρώ, διαπραγματευόταν δηλαδή με discount 26,11%.

Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρίας, κατά τη λήξη του εννεαμήνου, ήταν στις εταιρίες, ΤΙΤΑΝ, OTE, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, INFORM Π. ΛΥΚΟΣ, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, JUMBO, FRIGOGLASS και ALPHA BANK.