ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΙΤΑΝ: Αύξηση εσόδων στο εννεάμηνο

ΤΙΤΑΝ: Αύξηση εσόδων στο εννεάμηνο

Ζημίες 15 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2 εκατ. ευρώ και αύξηση εσόδων στα 883 εκατ. ευρώ από 847 εκατ. ευρώ, κατέγραψε στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου η Τιτάν, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος Τιτάν παρουσίασε ενίσχυση των θετικών τάσεων που άρχισαν να διαγράφονται εντός του 2013, παρά την αβεβαιότητα και τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν ακόμα σε συγκεκριμένες αγορές.

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε βελτίωση για 6ο συνεχές τρίμηνο την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2013 και αυξήθηκε κατά 6% στα 316 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 22% και ανήλθαν στα €61 εκατ., κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 6 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2012.

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανήλθε σε 888 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 5,5% και έφθασαν τα 154 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους παρουσίασαν ζημίες ύψους 15 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 2 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα εννεαμήνου είχαν οι συναλλαγματικές διαφορές, ειδικά η υποχώρηση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο κύκλος εργασιών θα είχε αυξηθεί κατά 9% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν αυξηθεί οριακά κατά 0,4%.

Ο Όμιλος, εφαρμόζοντας αυστηρή ιεράρχηση των κεφαλαιακών δαπανών και συγκρατώντας, παρά την αύξηση των πωλήσεων, το ύψος των κεφαλαίων κίνησης, δημιούργησε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 76 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2013 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 594 εκατ. ευρώ, χαμηλότερος κατά 73 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τα προ ενός έτους επίπεδα. Από τις αρχές του 2009 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου έχει μειωθεί κατά περίπου 50%.