ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: Στα 3,4 δισ. ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα

Τράπεζα της Ελλάδος: Στα 3,4 δισ. ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα

Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 3,4 δισ. ευρώ εμφανίζουν τα ταμειακά στοιχεία του προϋπολογισμού στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό μετατρέπεται σε πλεόνασμα 3,365 δισ. ευρώ εάν συμπεριληφθούν έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν δαπάνες ύψους περίπου 5,287 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Υπενθυμίζεται, ότι η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Τα ταμειακά στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, δείχνουν ότι το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 9,079 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 6,775 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, στα οποία δεν περιλαμβάνονται έσοδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, διαμορφώθηκαν σε 37,993 δισ. ευρώ, από 39,080 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 5,287 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν σε 47,9 δισ. ευρώ, από 44,5 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012.