Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις παραγωγής οίνων

Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις παραγωγής οίνων

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιου Τσαυτάρη καθιερώνεται νέο θεσμικό πλαίσιο για τους οίνους Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και τους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη.

Με την απόφαση αυτή εισάγεται μια νέα, «διαφανής και σαφής διαδικασία» αναγνώρισης και προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων, η οποία σύμφωνα με σχετικό κανονισμό είναι πλέον ενιαία για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνεται σε επίπεδο ΕΕ και όχι σε εθνικό.

Εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια του «Μητρώου εγκεκριμένων επιχειρήσεων παραγωγής οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ», με σαφείς υποχρεώσεις και δικαιώματα και σαφές πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου. Επίσης, θεσμοθετείται η διαδικασία κυκλοφορίας των ποικιλιακών οίνων, δίνοντας νέες διεξόδους στην αμπελοοινική παραγωγή. Οίνοι, δηλαδή, χωρίς γεωγραφική ένδειξη, που μπορούν να φέρουν στην ετικέτα τους την ποικιλία αμπέλου και το έτος εσοδείας. Τέλος, ανάμεσα στα άλλα, εισάγεται και το καθεστώς της κοινοποίησης των ετικετών των οίνων αυτών στις αρμόδιες Αρχές, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο των παράτυπων και παραπλανητικών ετικετών, εξασφαλίζοντας τον ισότιμο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα.