ΟΟΣΑ: Εκτιμήσεις για ανάπτυξη στις ανεπτυγμένες οικονομίες

ΟΟΣΑ: Εκτιμήσεις για ανάπτυξη στις ανεπτυγμένες οικονομίες

Σε έκθεσή του ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), εκτιμά επιτάχυνση της ανάπτυξης στις περισσότερες από τις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες και σταθεροποίηση της οικονομίας στις αναδυόμενες οικονομίες κατά το α’ εξάμηνο του 2014, πέραν της Ινδίας.

«Οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας του ΟΟΣΑ (Composite leading indicators) εξακολουθούν να δείχνουν σημάδια βελτίωσης των οικονομικών προοπτικών στις ανεπτυγμένες οικονομίες», σημειώνει ο οργανισμός.

Σύμφωνα με τους δείκτες – που βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία του Δεκεμβρίου – η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί στις ΗΠΑ, τη Μ. Βρετανία και την Ιαπωνία, ενώ ενδέχεται να επιταχυνθεί επίσης και στην ευρωζώνη.  Στην ευρωζώνη της ανάκαμψης θα συνεχίσει να ηγείται η Γερμανία, αλλά υπάρχουν σημάδια ανάπτυξης σε  Γαλλία και  Ιταλία.

Ο δείκτης του Οργανισμού για τη Γαλλία ενισχύθηκε στις 100,5 μονάδες το Δεκέμβριο από τις 100,3 μονάδες που ήταν το Νοέμβριο, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για την Ιταλία αυξήθηκε στις 101,3 μονάδες από 101,2 μονάδες. Σημειώνεται ότι όταν μεγέθη του δείκτη άνω των 100 μονάδων σηματοδοτούν ανάπτυξη που όμως διαφοροποιείται από οικονομία σε οικονομία.

Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας για τις 34 χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ ενισχύθηκε στις 100,9 μονάδες το Δεκέμβριο από τις 100,8 μονάδες το Νοέμβριο.

Ενώ ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας για τις χώρες του G7 ήταν πάνω από τις 100 μονάδες το Δεκέμβριο, ο δείκτης για τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες ήταν σταθερός κάτω από το ορόσημο, με εξαίρεση την Ινδία όπου ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας υποχώρησε αρκετά χαμηλότερα του επιπέδου των 100 μονάδων.