ΟΟΣΑ: Οι άνεργοι είναι κατά 11,5 εκατ. περισσότεροι από το 2008

ΟΟΣΑ: Οι άνεργοι είναι κατά 11,5 εκατ. περισσότεροι από το 2008

Πτώση είχε η μακροχρόνια ανεργία στις ανεπτυγμένες οικονομίες τον Δεκέμβριο, παρουσιάζοντας, ωστόσο, μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη παρέμεινε πολύ πάνω από τον μέσο όρο.

Ο μέσος όρος ανεργίας στα 34 μέλη του ΟΟΣΑ διαμορφώθηκε στο 7,6% του εργατικού δυναμικού - που σημαίνει ότι 46,2 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.

Οι άνεργοι είναι κατά 11,5 εκατομμύρια περισσότεροι από ότι ήταν κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης στα μέσα του 2008, αναφέρει ο ΟΟΣΑ στο μηνιαίο δελτίο του για την ανεργία.

Η Ιαπωνία σημείωσε το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας, 3,7%, παρουσιάζοντας μείωση 0,3 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ στις ΗΠΑ η ανεργία μειώθηκε κατά τρεις μονάδες στο 6,7%.

Ωστόσο, στην Ευρωζώνη το ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με τον Νοέμβριο, στο 12,0%, με πολλές διαφορές ανάμεσα στα κράτη - μέλη.

Το ποσοστό ανεργίας στη Γαλλία παρέμεινε σταθερό στο 10,8%, στη Γερμανία στο 5,1%, ενώ στην Ισπανία το ποσοστό ανεργίας σημείωσε μικρή πτώση στο 25,8%. Στην Ιρλανδία που εξήλθε από το σχέδιο διάσωσης, η ανεργία υποχώρησε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 12,1%, ενώ στην Ιταλία μειώθηκε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα στο 12,7%