ΕΛΣΤΑΤ: Αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων

ΕΛΣΤΑΤ: Αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων

Η αύξηση της φορολογίας και η συρρίκνωση ουσιαστικά του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, άλλαξαν άρδην και τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων πολιτών.

Τα νοικοκυριά δαπανούν πλέον περισσότερα για τρόφιμα, αλλά και για ηλεκτρισμό-φυσικό αέριο-βενζίνη (λόγω αύξησης των τιμολογίων και των ΕΦΚ) και πολύ λιγότερα για ένδυση-υπόδηση, έπιπλα-οικιακό εξοπλισμό, μεταφορές, αναψυχή και για εστιατόρια ή ξενοδοχεία.

Εκ των πραγμάτων, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) επικαιροποίησε και το «βάρος» (συντελεστές στάθμισης) που έχουν τα διάφορα είδη και υπηρεσίες που απαρτίζουν το «καλάθι της νοικοκυράς».

Συγκεκριμένα, για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (πληθωρισμός) του Ιανουαρίου, η ΕΛΣΤΑΤ έλαβε υπόψη της, τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) του 2012, ώστε αυτά να αντανακλούν ένα επίκαιρο πρότυπο σύνθεσης της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών στον δείκτη.

Στο επικαιροποιημένο «καλάθι της νοικοκυράς», τέσσερις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών έχουν πλέον μεγαλύτερους συντελεστές στάθμισης, σε σύγκριση με πριν, όταν λαμβάνονταν υπόψη η ΕΟΠ του 2008. Πρόκειται για τις: «τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά», «στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα», «αλκοολούχα ποτά και καπνός» και «εκπαίδευση».

Στον αντίποδα, μειώθηκαν οι δαπάνες των νοικοκυριών και, κατ' επέκταση, οι συντελεστές στάθμισης στον πληθωρισμό για οκτώ κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, τις εξής: «είδη ένδυσης και υπόδησης», «εστιατόρια και ξενοδοχεία», «έπιπλα, οικιακός εξοπλισμός, συνήθης συντήρηση κατοικιών», «αναψυχή, πολιτισμός», «μεταφορές», «υγεία», «επικοινωνία» και «διάφορα αγαθά και υπηρεσίες».

Διαβάστε επίσης

Οι καταναλωτές προτιμούν να ψωνίζουν ελληνικά!