ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα του 2013

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα του 2013

Στα 19.341,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2013, έναντι 21.729,6 εκατ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 11,0%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.148,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,1%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013 διαμορφώθηκε στο ποσό των 46.882,8 εκατ. ευρώ, έναντι 49.314,6 εκατ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 4,9%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.516,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,8%.

Εν τω μεταξύ, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών διαμορφώθηκε στα 27.541,3 εκατ. ευρώ έναντι 27.585,0 εκατ. ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 0,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 368,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1%.

Όσον αφορά στον Δεκέμβριο του 2013, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε σε 1.398,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.428,6 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 254,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 21,5%.