ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη 13 εκατ. ευρώ η ΕΥΑΘ στο 2013

Κέρδη 13 εκατ. ευρώ η ΕΥΑΘ στο 2013

Κερδοφορία ύψους 13.000.000 ευρώ κατέγραψε η Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε), κατά την οικονομική χρήση 2013, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρία.


Ειδικότερα, τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 13 εκατ. ευρώ, έναντι 17,7 εκατ. το 2012 (μείωση 26,2%) και τα μικτά στο ποσό των 25,8 εκατ. ευρώ, έναντι 30,6 εκατ. ευρώ (μείωση 15,53%).

Ακόμα, ο τζίρος ανήλθε σε 72,3 εκατ. ευρώ, έναντι 73,8 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη οικονομική χρήση (μείωση 2,10%), ενώ η εταιρία χαρακτηρίζει υψηλή τη ρευστότητα, η οποία – όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση - προσεγγίζει τα 53,5 εκατ. ευρώ, αυξανόμενη κατά 20,6 εκατ., σε σχέση με την οικονομική χρήση του 2012.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ τα πραγματικά κέρδη του ομίλου κινήθηκαν σε επίπεδα 2010, παρότι παρατηρήθηκε μείωση της κατανάλωσης ύδατος (60,8 εκατ. κ.μ. το 2011, 56,4 εκατ. κ.μ. το 2012, 53,1 εκατ. κ.μ. το 2013) και των αντίστοιχων τελών αποχέτευσης, ενώ παραμένει μειωμένη και η οικοδομική δραστηριότητα.

Επισημαίνεται επίσης, ότι στην παρούσα χρήση προχώρησε η οικονομική εξυγίανση της εταιρείας, η οποία ξεκίνησε από το 2010: εισπράχθηκαν οικονομικές απαιτήσεις από τους ΟΤΑ β' και γ' βαθμού ύψους 15 εκατ. ευρώ περίπου και ρυθμίστηκαν υποχρεώσεις προς την ΕΥΑΘ Παγίων με τη μεταβίβαση έργων υποδομής.

Επιπλέον, την τρέχουσα περίοδο η εταιρεία επιβαρύνθηκε με τη διαγραφή τόκων κι απαιτήσεων από τους ΟΤΑ -σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση- ύψους 3 εκατ. ευρώ περίπου.

Σχηματίστηκαν νέες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων λόγω της οικονομικής αδυναμίας καταναλωτών, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ, καθώς και πρόσθετες προβλέψεις τόσο για αποζημιώσεις προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης, όσο και για εκκρεμείς επίδικες υποθέσεις, οι οποίες προσεγγίζουν τα 800.000 ευρώ.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζεται ότι η «ΕΥΑΘ ΑΕ, επιβαρύνθηκε με επιπλέον φόρο εισοδήματος 1 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών, ενώ όλα τα παραπάνω μεγέθη επιβάρυναν συνολικά τα καθαρά κέρδη της κατά 7,4 εκατ. ευρώ».

Διαβάστε επίσης: Υψηλή κερδοφορία για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Ρoή Ειδήσεων