ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνεμος αισιοδοξίας στην βιομηχανική εγχώρια παραγωγή

Άνεμος αισιοδοξίας στην βιομηχανική εγχώρια παραγωγή

Ο κλάδος της βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε αύξηση της παραγωγής του κατά την διάρκεια του πρώτου διμήνου του 2013. Χαρακτηριστικό είναι πως 12 από τους 24 επιχειρήσεις της χώρας παρήγαγαν το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους.

Η ανάκαμψη αυτή, που ώθησε ανοδικά τον συνολικό δείκτη της ελληνικής μεταποιητικής παραγωγής λόγω της σημαντικής βαρύτητας ορισμένων από τους κλάδους που μπόρεσαν να αυξήσουν εκ νέου τον όγκο της παραγωγής τους, φαίνεται να τροφοδοτήθηκε κατά βάση από ασθενική, έστω, βελτίωση της εσωτερικής ζήτησης, αφού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκε κάμψη των εξαγωγών σειράς βιομηχανικών προϊόντων.

Αναλυτικότερα, αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα κατέγραψαν το πρώτο δίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι κλάδοι παραγωγής:

- Τροφίμων με ποσοστιαία μεταβολή +1,2% τον Ιανουάριο (+2,4% τον ίδιο μήνα του 2013), +1,4% τον Φεβρουάριο (-4,1%) και συνολικά +1,2% το δίμηνο (-1,0%).

- Χάρτου με ποσοστιαία μεταβολή -9,0% τον Ιανουάριο (+4,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,7% τον Φεβρουάριο (+3,3%) και συνολικά +2,5% το δίμηνο (+4,0%).

- Εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων με ποσοστιαία μεταβολή +0,2% τον Ιανουάριο (-15,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,5% τον Φεβρουάριο (-16,8%) και συνολικά +1,3% το δίμηνο (-16,1%).

- Παραγώγων πετρελαίου με ποσοστιαία μεταβολή +3,0% τον Ιανουάριο (+2,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +3,9% τον Φεβρουάριο (+4,2%) και συνολικά +3,5% το δίμηνο (+3,3%).

- Χημικών με ποσοστιαία μεταβολή +6,3% τον Ιανουάριο (-11,0% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,6% τον Φεβρουάριο (+2,6%) και συνολικά +5,1% το δίμηνο (-4,1%).

- Πλαστικών με ποσοστιαία μεταβολή +4,3% τον Ιανουάριο (-10,2% τον ίδιο μήνα του 2013), +6,1% τον Φεβρουάριο (+4,0%) και συνολικά +7,3% το δίμηνο (-3,2%).

- Βασικών μετάλλων με ποσοστιαία μεταβολή +8,4% τον Ιανουάριο (-13,4% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,0% τον Φεβρουάριο (-12,9%) και συνολικά +4,8% το δίμηνο (-13,2%).

- Ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων με ποσοστιαία μεταβολή +131,6% τον Ιανουάριο (-4,1% τον ίδιο μήνα του 2013), +88,5% τον Φεβρουάριο (+4,3%) και συνολικά +107,3% το δίμηνο (+0,5%).

- Μηχανημάτων με ποσοστιαία μεταβολή +26,1% τον Ιανουάριο (-20,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +14,2% τον Φεβρουάριο (-20,8%) και συνολικά +14,3% το δίμηνο (-20,6%).

- Μηχανοκίνητων οχημάτων με ποσοστιαία μεταβολή +269,7% τον Ιανουάριο (-49,6% τον ίδιο μήνα του 2013), +23,1% τον Φεβρουάριο (-22,0%) και συνολικά +74,0% το δίμηνο (-29,8%).

- Επίπλων με ποσοστιαία μεταβολή +14,3% τον Ιανουάριο (-29,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +8,0% τον Φεβρουάριο (-31,5%) και συνολικά +9,3% το δίμηνο (-30,8%).

- Επισκευής και εγκατάστασης μηχανών με ποσοστιαία μεταβολή +16,2% τον Ιανουάριο (-18,1% τον ίδιο μήνα του 2013), +12,7% τον Φεβρουάριο (-19,8%) και συνολικά +15,2% το δίμηνο (-19,1%).

Συγχρόνως, μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα κατέγραψαν το πρώτο δίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξής, υπόλοιποι 12 κλάδοι παραγωγής:

- Ποτών με ποσοστιαία μεταβολή -5,9% τον Ιανουάριο (-1,5% τον ίδιο μήνα του 2013), -1,5% τον Φεβρουάριο (+9,4%) και συνολικά -4,2% το δίμηνο (+3,7%).

- Καπνού με ποσοστιαία μεταβολή -20,9% τον Ιανουάριο (-6,4% τον ίδιο μήνα του 2013), -12,8% τον Φεβρουάριο (+16,5%) και συνολικά -16,8% το δίμηνο (+4,0%).

- Κλωστοϋφαντουργικών υλών με ποσοστιαία μεταβολή -27,7% τον Ιανουάριο (+1,3% τον ίδιο μήνα του 2013), -7,8% τον Φεβρουάριο (-14,3%) και συνολικά -17,6% το δίμηνο (-6,8%).

- Ενδυμάτων με ποσοστιαία μεταβολή -11,0% τον Ιανουάριο (+19,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -6,8% τον Φεβρουάριο (+18,5%) και συνολικά -7,7% το δίμηνο (+19,2%).

- Δέρματος και υπόδησης με ποσοστιαία μεταβολή -32,4% τον Ιανουάριο (+3,1% τον ίδιο μήνα του 2013), -1,3% τον Φεβρουάριο (-17,2%) και συνολικά -13,0% το δίμηνο (-10,7%).

- Ξύλου με ποσοστιαία μεταβολή -33,5% τον Ιανουάριο (-10,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -33,0% τον Φεβρουάριο (+27,3%) και συνολικά -32,7% το δίμηνο (+9,7%).

- Φαρμάκων με ποσοστιαία μεταβολή +3,7% τον Ιανουάριο (+11,9% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,5% τον Φεβρουάριο (+7,9%), αλλά συνολικά -0,4% το δίμηνο (+9,9%) λόγω διόρθωσης των στοιχείων του Ιανουαρίου.

- Μη μεταλλικών ορυκτών με ποσοστιαία μεταβολή -8,1% τον Ιανουάριο (+38,4% τον ίδιο μήνα του 2013), +1,9% τον Φεβρουάριο (+30,5%) και συνολικά -3,0% το δίμηνο (+34,3%).

- Μεταλλικών προϊόντων με ποσοστιαία μεταβολή -3,8% τον Ιανουάριο (-12,1% τον ίδιο μήνα του 2013), +3,4% τον Φεβρουάριο (-14,7%) και συνολικά -0,2% το δίμηνο (-13,4%).

- Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με ποσοστιαία μεταβολή -18,5% τον Ιανουάριο (-18,2% τον ίδιο μήνα του 2013), -15,2% τον Φεβρουάριο (-9,4%) και συνολικά -16,7% το δίμηνο (-13,8%).

- Λοιπού εξοπλισμού μεταφορών με ποσοστιαία μεταβολή +2,5% τον Ιανουάριο (-23,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -14,0% τον Φεβρουάριο (-12,0%) και συνολικά -6,3% το δίμηνο (-17,6%).

- Διαφόρων άλλων προϊόντων με ποσοστιαία μεταβολή -12,2% τον Ιανουάριο (-19,3% τον ίδιο μήνα του 2013), -7,3% τον Φεβρουάριο (+20,2%) και συνολικά -9,1% το δίμηνο (-0,1%).

Διαβάστε επίσης

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση του τζίρου στη βιομηχανία

Ρoή Ειδήσεων