ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρήση φορητών τερματικών συναλλαγών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Χρήση φορητών τερματικών συναλλαγών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η χρήση φορητών τερματικών συναλλαγών θα γίνει απαραίτητο εργαλείο εντός του 2014 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα σχετικά με την αποδοχή νέων λύσεων πληρωμών που δημοσίευσε πρόσφατα η Visa Europe.

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας ήταν τα εξής:

- Πάνω από το ¼ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν, εξέφρασαν ενδιαφέρον για άμεση υιοθέτηση της λύσης mPOS (εντός 6 μηνών).

- Η ευκολία χρήσης mPOS αναφέρθηκε από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα ως το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης λύσης (74% στη Γαλλία, 73% στη Γερμανία, 63% στη Μεγάλη Βρετανία και την Πολωνία και 59% στην Ιταλία).

- Ως σημαντικότερα ζητήματα αναφέρθηκαν η ασφάλεια, η συμβατότητα και η δυνατότητα αποδοχής όλων των βασικών καρτών.

- Σχεδόν οι μισές από τις εταιρείες στη Γερμανία που ερωτήθηκαν θεωρούν ότι τα mPOS θα αυξήσουν τις πωλήσεις τους, αφού οι πελάτες μπορούν να ξοδεύουν περισσότερα και δεν περιορίζονται από το ποσό των μετρητών που διαθέτουν τη στιγμή της αγοράς.

- Το 45% των ερωτηθέντων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ιταλία θεωρεί ότι τα mPOS μπορούν να βελτιώσουν την ταμειακή ροή τους, καθώς επιτρέπει την ταχύτερη πληρωμή τους.

Η έρευνα επιβεβαιώνει επίσης ότι η χρήση mPOS μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε κατηγορίας επιχειρήσεων. Καθοριστικός παράγοντας είναι περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις δέχονται πληρωμές, παρά το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία.

Διαβάστε επίσης

Reuters: Η Ελλάδα μείωσε κατά 30% τις συντάξεις από το 2009-2013