Τι λένε τα τραπεζικά στελέχη μετά τα στρες τεστς

Τι λένε τα τραπεζικά στελέχη μετά τα στρες τεστς

Κεφαλαιακά αλώβητο βγήκε το εγχώριο τραπεζικό σύστημα από την ιδιαίτερα απαιτητική, δύσκολη και πολύμηνη διαδικασία συνολικής αξιολόγησης που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Πρακτικά όμως τι σημαίνουν για την ελληνική οικονομία και τον συναλλασσόμενο τα ικανοποιητικά αυτά αποτελέσματα που πέτυχαν οι ελληνικές τράπεζες στην αξιολόγηση της ΕΚΤ;

Όπως έχουν επισημάνει κατ' επανάληψη επιτελικά τραπεζικά στελέχη, με την ολοκλήρωση μιας ακόμη αξιολόγησης από τις αρμόδιες τραπεζικές αρχές, η τρίτη τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες θα επικεντρωθούν πλέον με όλες τους τις δυνάμεις στην διοχέτευση της απαραίτητης ρευστότητας που αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης, όπως έχουν αναφέρει τραπεζικά στελέχη σε δηλώσεις τους στον Τύπο, απαιτούσε από μεγάλο αριθμό στελεχών και διευθύνσεων να αφιερώνουν σημαντικό χρόνο και να επικεντρώνουν την προσοχή τους σε επιμέρους ζητήματα που σχετίζονταν με τους ελέγχους στους ισολογισμούς τους, με αποτέλεσμα οι εργασίες της λιανικής τραπεζικής να υστερούν.

Σύμφωνα με δηλώσεις διοικητικών στελεχών και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι τράπεζες, ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, έχουν ξεκινήσει την διάθεση κεφαλαίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας αλλά και σε ιδιώτες, για την κάλυψη αναγκών τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης έχει αρχίσει να εμφανίζεται ζήτηση τόσο στην στεγαστική πίστη, όσο και στην καταναλωτική που στην ουσία είχε «παγώσει» τα τελευταία χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, η απελευθέρωση των τραπεζών από το «άγχος» της κεφαλαιακής τους επάρκειάς, δίνει την δυνατότητα στις τράπεζες να επικεντρωθούν στις βασικές τους τραπεζικές εργασίες και στην προώθηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών λύσεων, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Επίσης θα επικεντρωθούν στο δύσκολο στόχο της προσέλκυσης των καταθέσεων που έφυγαν από τα ταμεία των τραπεζών στη διάρκεια της κρίσης. Έργο που δεν είναι εύκολο καθώς οι τράπεζες δεν έχουν στο "οπλοστάσιο" τους τα υψηλά επιτόκια που προσέφεραν στους καταθέτες ως και μερικούς μήνες πριν, καθώς έχουν πλέον συγκλίνει στα χαμηλά επιτόκια που δίνουν οι τράπεζες της ευρωζώνης. Από την άλλη όμως πλευρά, η επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης τους, ενισχύει την αξιοπιστία τους και δίνει το απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας που πρέπει να έχει ένα πολίτης για να εμπιστευθεί τις καταθέσεις του σε ένα πιστωτικό ίδρυμα.

Διαβάστε επίσης: 

Χαρδούβελης: Οι τράπεζες να αφοσιωθούν πια στη χρηματοδότηση της οικονομίας