ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πραγματικό στοίχημα είναι η ανάπτυξη, λέει ο Μίχαλος

Το πραγματικό στοίχημα είναι η ανάπτυξη, λέει ο Μίχαλος

Το πραγματικό διακύβευμα για την αγορά είναι το πώς θα δημιουργηθούν ξανά στην Ελλάδα συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε επιστολή που απέστειλε στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του, παραθέτοντάς του τις θέσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας για την έξοδο της χώρας από την ύφεση και την επιστροφή στην ανάπτυξη.

Στην επιστολή αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας με τους εταίρους μας, μιας συμφωνίας που θα βασίζεται στη σημερινή πραγματικότητα της οικονομίας μας, αποτελεί καίριας σημασίας ζητούμενο.

«Ο επιχειρηματικός κόσμος, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ευελπιστούν ότι η νέα διαπραγμάτευση στην οποία σκοπεύετε να προβείτε, θα έχει επιτυχή κατάληξη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, η χώρα θα βρεθεί μπροστά σε οδυνηρές επιλογές» υπογραμμίζεται στην επιστολή προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να σκύψει με μεγάλο ενδιαφέρον πάνω από τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας να άρει τα αντικίνητρα και να θεσπίσει κίνητρα για την επιβίωση των υπαρχόντων, αλλά και για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Γιατί χωρίς επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπάρξουν ούτε εργαζόμενοι.

Στη συνέχεια επαναλαμβάνονται οι θέσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας:

- Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία και στο κράτος.

- Διαμόρφωση σαφούς εθνικού σχεδίου ανάπτυξης, με μακρόπνοο προσανατολισμό και σαφείς προτεραιότητες. Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

- Απλό, σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα. Με συντελεστή 15% στο σύνολο των φορολογητέων κερδών για τα νομικά πρόσωπα, αναβάθμιση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ως προς τα πρόστιμα και τους ελέγχους, σταδιακή μείωση συντελεστών ΦΠΑ, απαλλαγή από ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα ως 25.000 ευρώ και ριζική αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων.

- Τολμηρό πρόγραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και θέσπιση κινήτρων προς επιχειρήσεις και καταναλωτές, για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σύνδεση αποτελεσμάτων με μείωση των φορολογικών συντελεστών.

- Αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής με μείωση του κόστους της ενέργειας και ειδικά των βιομηχανικών τιμολογίων. Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση του κόστους ίδρυσης επιχειρήσεων. Δημιουργία Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Πάρκων.

- Στήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα αναφέρεται η παροχή ειδικών κινήτρων μέσω της φορολογίας, για την άσκηση εξωστρεφούς δραστηριότητας

- Επίσπευση της διοικητικής μεταρρύθμισης.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων ζητάει να οριστεί μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την παρουσίαση των θέσεων και προτάσεών της που αφορούν στις επιχειρήσεις και στην επαναφορά της οικονομίας σε θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς.