ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Να διευρυνθεί το πεδίο του κοινωνικού διαλόγου

ΣΕΒ: Να διευρυνθεί το πεδίο του κοινωνικού διαλόγου

Τη διεύρυνση της θεματολογίας του κοινωνικού διαλόγου και σε θέματα πέραν των συλλογικών συμβάσεων εργασίας πρότεινε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Χάρης Κυριαζής, μιλώντας σήμερα Πέμπτη, 12/3/15 στην Ημερίδα που διοργάνωσε η ΓΣΕΕ με θέμα «Επένδυση στην Ισότητα: Ο ρόλος του Κοινωνικού Διαλόγου για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Εργασία».

«Πάγια θέση του ΣΕΒ είναι ότι το περιεχόμενο του κοινωνικού διαλόγου δεν πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει με τη διαπραγμάτευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας» υποστήριξε ο κ. Κυριαζής και πρόσθεσε ότι «στη σημερινή συγκυρία, οι κοινωνικοί εταίροι, ενεργητικά και από κοινού, μπορούν και πρέπει να συνδιαμορφώσουν πολιτικές που θα οδηγήσουν σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για τη χώρα, με στόχο την ανάκτηση των χαμένων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των εισοδημάτων με τρόπο διατηρήσιμο. Αυτό προϋποθέτει την εμπέδωση μιας κουλτούρας συνεννόησης και αλληλοσεβασμού, μια διάθεση για ισορροπημένους συμβιβασμούς και τολμηρές υπερβάσεις, και στη διαδικασία αυτή έχουμε πλέον την εποικοδομητική συνεργασία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας».

Η Ημερίδα συμπεριλαμβάνεται στις κοινές δράσεις των κοινωνικών εταίρων, όπως έχει συμφωνηθεί στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2014, για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενδυνάμωση της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στον Κοινωνικό Διάλογο.