ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισπράχθηκαν 61 εκατ. ευρώ από τις ασφαλιστικές οφειλές

Εισπράχθηκαν 61 εκατ. ευρώ από τις ασφαλιστικές οφειλές

Τους 103.276 έχουν φτάσει οι οφειλέτες που έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση των ασφαλιστικών τους οφειλών. Συγκεκριμένα, έχουν ρυθμιστεί οφειλές ύψους 2.657.070.298,02 ευρώ και έχουν εισπραχθεί 61.270.238,62 ευρώ.

Από τις 103.276 αποφάσεις ρύθμισης, οι 16.624 αφορούν αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση που υποβλήθηκαν, μέσω διαδικτύου με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ρύθμιση οφειλών».

Από το σύνολο των 103.276 αποφάσεων ρύθμισης που εκδόθηκαν, ποσοστό 9,97% (9.245 οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ με ποσό οφειλής 391.145.389 ευρώ και 1055 οφειλέτες του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ με ποσό οφειλής 8.875.774,18 ευρώ) αφορά οφειλέτες που απώλεσαν παλαιότερες ρυθμίσεις και εντάχθηκαν στο νέο σχήμα ρύθμισης του Ν.4321/2015, ενώ το υπόλοιπο 90,03% αφορά οφειλέτες οι οποίοι δεν είχαν παλαιότερες ενεργές ρυθμίσεις.

Σχετικές ειδήσεις